Új Nemzeti Kiválóság Program 2018

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. Ebben segít az az 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíj, amiben a pályázó alapképzésben, mester vagy osztatlan képzésben, illetve doktori képzésben tanuló hallgatók részesülhetnek. A program a pályázók felsőoktatási intézményeit is támogatja: az egyetemek, főiskolák a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak.

A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – 50.000 - 300.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

2018/19

2017/18