ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM 2018/19

A 2018/19-es tanévben Új Nemzeti Kiválóság Programban részt vett kutatók egy konferencia keretében mutatták be kutatásaikat 2019. május 30-án.

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Programban a 2018/19-as tanévben részt vett kutatók díjazott munkáinak rövidített összefoglalója olvasható a nevekre kattintva:

 

Dr. Majorosné Dr. Lublóy Éva Eszter: A CT alkalmazhatósága az építőanyagok vizsgálatában

Hlavička Viktor: Ragasztott rögzítőelemek tapadása tűzkárosodott betonban

Sólyom Sándor: Nagyszilárdságú szálerősítésű polimer (FRP) betétek hazai és nemzetközi szabványokban való megjelenésének elősegítése

Marosvölgyi Martin: Hagyományos és innovatív épületszerkezeti kialakítások összehasonlítása energetikai szempontból

 

Csiti Bence: Görgetett hordalékmérési eljárások tesztelése a hazai Felső-Dunán

Fleit Gábor: Turbulenciamodellezés szerepe komplex szabadfelszínű áramlások és hordalékmozgás numerikus vizsgálatában

Nagy Eszter Dóra: Tározóvízállás előrejelezhetőségének vizsgálata magyarországi kis és közepes vízgyűjtőkön

Szilágyi Mariann: Sekély tavi növényzetfoltok hidrodinamikai hatásainak vizsgálata drónfelvételek segítségével

 

Joó Dániel László: Szabadon álló kőoszlopok dinamikai vizsgálata diszkrételemes módszerrel

Jáger Bence: Innovatív acél-, öszvér- és hibrid gerendák vizsgálata, méretezési háttér fejlesztése

Dr. Kövesdi Balázs Géza: Nagyszilárdságú acélhidak - innovatív méretezési módszerek fejlesztése

Dr. Kiss Sándor: Additív reprezentációfüggvények és Sidon-sorozatok (BME TTK)