Szakirányú továbbképzés

A WEB programozása
Adatbáziskezelő rendszerek
Anyagtan I.
Anyagtan II.
Betonstruktúra, tartósság, diagnosztika I.
Betonstruktúra, tartósság, diagnosztika II.
Betontechnológia I.
Betontechnológia II.
Csapadékvízgazdálkodás
Digitális fotogrammetria
Digitális képfeldolgozás
Éghajlatváltozás vízgazdálkodási hatásai
Elöntésmodellezés és kockázati térképezés
Építmény-információs alapismeretek
Építmény-információs rendszerek
Építőanyagok
Építőmérnöki ábrázolás
Épületszerkezettan és építéstechnológia
Fejezetek a numerikus hidraulikából
Felszínalatti vizek modellezése
Földügyi információs rendszerek
Fotogrammetria és távérzékelés II.
Geodéziai és kartometriai technológiák
Geoinformációs modellezés I.
Geoinformációs modellezés II:
Geoinformációs modellezés III.
Geoinformatikai esettanulmányok I.
Geoinformatikai esettanulmányok II.
Geomarketing
Geostatisztika a vízrajzban
GPS technológiák
Hálózat rekonstrukció I.
Hálózat rekonstrukció II.
Hálózathidraulika
Hidraulikus gépek és villamos berendezések
Hidrológiai folyamatok előrejelzése és skálázási kérdései
Humán-informatikai adatgyűjtés
Időbeli vizsgálatok térinformatikával
Inerciális navigáció (INS)
Információs rendszerek
Irányítástechnika
Iszapkezelés
Jogi és hatósági ismeretek
Környezeti és műszaki áramlástan
Környezeti információs rendszerek
Környezetmérnöki alapismeretek
Környezetvédelem
Korszerű hidromorfológiai monitoring
Közegészségügyi alapismeretek
Lézerszkennerek (LIDAR)
Matematika II.
Minőségbiztosítás
Minőségbiztosítás
Mobil térképező rendszerek
Műholdas helymeghatározó rendszerek
Műtárgyhidraulika
Nukleáris biztonsági követelmények építőmérnöki és építészeti vonatkozásai
Nukleáris biztonsági szabályozás
Nukleáris létesítmények geotechnikai kérdései
Objektum-orientált GIS programozás
Sekély tavak modellezése
Speciális atomerőművi építészeti és építőmérnöki kérdések - tűzbiztonság, tűzvédelem, munkavédelem
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szakdolgozat
Szennyvíztisztítási technológiák I.
Szennyvíztisztítási technológiák II.
Tartószerkezetek statikája és dinamikája
Távérzékelés és domborzatmodellezés
Térbeli áramlás- és hordalékmodellezés alapjai
Térinformatika, mérnökgeodézia
Térinformatikai 3D szoftverismeret
Térinformatikai alkalmazások
Térinformatikai és adatbázisrendszerek a vízgazdálkodásban
Térinformatikai esettanulmányok
Térinformatikai szoftver ismeret
Történeti földrajz, levéltári adatgyűjtés
Városvezetési AM/FM rendszerek
Víz- és környezeti jog
Vízbázisvédelem
Vízbiztonsági tervezés
Vízfolyások 1D modellezése - MÁSZ
Vízgazdaságtan
Vízgyűjtő és vízminőség modellezése
Vízkémia-hidrobiológia
Vízminőségszabályozás
Vízrajz és hidroinformatika alapjai
Víztisztítási technológiák I.
Víztisztítási technológiák II.