MSc Képzés

Karunk négy mesterszakon biztosít képzést.
 
 
Szerkezet-építőmérnöki mesterszak
 
Ennek a mesterszaknak a hallgatói különleges, egyedi tartószerkezetek erőtani és formai tervezését, az anyagkiválasztáshoz szükséges tudást és a legkorszerűbb számítási eljárásokat sajátíthatják el. A tervezési, az erőtani- és az épületenergetikai méretezési eljárások területén a legújabb szoftverek használatát tanulják meg, melyek hatalmas változást jelentenek az építőmérnöki tervezőmunkában.
 
Infrastruktúra-építőmérnöki mesterszak
 
Ezen a mesterszakon olyan mérnökök képzése folyik, akik a közúti és a vasúti közlekedés legkorszerűbb pályáit tervezik meg, akik a vízi közlekedést elősegítő új típusú műtárgyakat építik, és a légikikötők korszerű kifutópályáit tesztelik, illetve alakítják. Az itt tanulók egy csoportja a felszíni és a felszín alatti vizek megismerésére helyezi hangsúlyt, tudva azt, hogy a vízkészlettel való okos gazdálkodás az emberiség jövője szempontjából kiemelt jelentőségű.
 
Földmérő- és térinformatikai mérnöki mesterszak
 
Az ezt a mesterszakot végző mérnökök nem csak korszerű geodéziai és távérzékelési módszerekkel segíthetik a térbeli adatgyűjtést, de mélyreható felsőgeodéziai, műholdas helymeghatározási ismeretekkel is rendelkeznek. Egy-egy összetett építési projekt során hatékonyan tudják ötvözni a tanult adatnyerési és térinformatikai technológiákat mind a tervezés, mind a kivitelezés, majd az üzemeltetés támogatására.
 
Építmény-informatikai mérnök mesterszak
 
A mesterszak célja olyan mérnökök képzése, akik a megfelelő gyakorlat megszerzése után képesek az épített környezettel és létesítményekkel kapcsolatos informatikai, építmény-információs, valamint építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki és informatikai műszaki fejlesztési, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására korszerű informatikai rendszerek használatával, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények információs rendszereinek tervezésére, létrehozására és szakértésére.
 
 
Bővebb információk itt olvashatók: https://epito.bme.hu/msc