Leírás

SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERSZAK

Épített környezetünk elengedhetetlen részét képezik a tartószerkezetek, amelyek ezen képzés központjában állnak. Egy szerkezetépítő mérnök rengeteg építmény tervezésén, megvalósításán dolgozhat: sportcsarnok, völgyhíd, toronyház, folyóparti védmű. A tervezési, az erőtani- és az épületenergetikai méretezési eljárások területén a legújabb szoftverek használata hatalmas változást jelent az építőmérnöki tervezőmunkában, és nincs megállás, a fejlődés töretlen.

 

 

INFRASTRUKTURA-EPITOMERNOKI MESTERSZAK

Az infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakon olyan mérnökök képzése folyik, akik a közúti és a vasúti közlekedés legkorszerűbb pályáit tervezik meg, akik a vízi közlekedést elősegítő új típusú műtárgyakat építik, és a légikikötők korszerű kifutópályáit tesztelik, illetve alakítják. A mesterszakon tanulók egy csoportja a felszíni és a felszín alatti vizek megismerésére helyezi hangsúlyt, tudva azt, hogy a vízkészlettel való gondos gazdálkodás az emberiség jövője szempontjából kiemelt jelentőségű.

 

 

FÖLDMÉRŐ- ÉS TÉRINFORMATIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK

Épített környezetünk létesítményeinek tervezése, kivitelezése, hatékonyüzemeltetése és fejlesztése során elengedhetetlen a térképi adatbázisok, korszerű helymeghatározási módszerek, a térinformatikai technológiák és az intelligens közlekedési rendszerek magas színvonalú alkalmazása. A földmérő- és térinformatikai mérnöki mesterszakot végző mérnökök nem csak korszerű geodéziai és távérzékelési módszerekkel segíthetik a térbeli adatgyűjtést, de mélyreható felsőgeodéziai és műholdas helymeghatározási ismeretekkel is rendelkeznek. 

 

Dékáni utasítás:

Tárgyfelvétel a BSc és MSc képzésekben

Új MSc szakirány