Szabályzatok

Szervezeti és Működési Szabályzat:

Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. március 23.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2018. december 17.

Szervezeti és Működési Szabályzat 2020. szeptember 28.

 

Ügyrendek:

A Dékáni Hivatal Ügyrendje

A Németh Endre Mérőtelep és Oktatási Központ Ügyrendje

A Víztudományi és Katasztrófamegelőzési Tudásközpont Ügyrendje

 

Az Általános és Felsőgeodézia Tanszék Ügyrendje

Az Építőanyagok és Magasépítés Tanszék Ügyrendje

A Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Ügyrendje

A Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék Ügyrendje

A Hidak és Szerkezetek Tanszék Ügyrendje

A Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Ügyrendje

Az Út és Vasútépítési Tanszék Ügyrendje

A Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék Ügyrendje

A Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Ügyrendje

 

Egyebek:

Az Építőmérnöki Kar Munkavédelmi Szabályzata és melléklete


Dékáni utasítások:

1/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a Dékáni Utasítások hatályon kívül helyezéséről

2/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a tárgyfelvételről a BSc és MSc képzésekben

3/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a habilitált oktatók illetmény emeléséről

4/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás az adjunktusi kinevezések rendjéről

5/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a hazai és külföldi munkavállalások, illetve ösztöndíjak idejére folyósított illetményről

6/2016. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás az Építőmérnöki Kar Belső Kontroll Szabályzatáról
               1. sz. melléklet: Folyamatleírások
               2. sz. melléklet: Ellenőrzési nyomvonalak
               3. sz. melléklet: Kockázatelemzés
               4. sz. melléklet: A Kar FEUVE rendszere

7/2016. (III. 23.) sz. Dékáni Utasítás az Építőmérnöki Karon képzésben részt vevő költségtérítéses és önköltséges hallgatók számára adható kedvezményekről

8/2016. (IV. 25.) sz. Dékáni Utasítás a Jubileumi díszoklevelek adományozási rendjéről

9/2016. (IV. 25.) sz. Dékáni Utasítás az OHV-díjakról

10/2016. (VI. 15.) sz. Dékáni Utasítás a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori publikációs támogatásáról a 2015.07.01. – 2016.12.31. időszakra
               1. sz. melléklet: Posztdoktori publikációs támogatási kérelem

11/2016. (VIII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről, szabályairól
               1. sz. melléklet: Bélyegzők mintalenyomatai
               2. sz. melléklet: Bejelentőlap bélyegző nyilvántartásba vételéhez
               3. sz. melléklet: Bélyegző nyilvántartás

12/2016. (VIII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a dékánhelyettesek és a hivatalvezető feladat- és hatásköréről, valamint a dékán helyettesítésének rendjéről

13/2016. (VIII. 15.) sz. Dékáni Utasítás az iratkezelés egyes szabályairól

14/2016. (XI. 1.) sz. Dékáni Utasítás a Kari Kutatói Díjról
               1. sz. melléklet: A publikációk pontozása
               2. sz. melléklet: Az építészeti alkoztások pontozási adatlapja

 

1/2017. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori publikációs támogatásáról a 2016.07.01. – 2017.12.31. időszakra
               1. sz. melléklet: Posztdoktori publikációs támogatási kérelem

2/2017. (III. 31.) sz. Dékáni Utasítás a Kar 2017. évi Kockázati jelentéséről

3/2017. (IV. 3.) sz. Dékáni Utasítás a Kar 2017. évi béren kívüli juttatásainak szabályzatáról

4/2017. (IX. 1.) sz. Dékáni Utasítás az angol nyelvű doktori képzés karra befolyó bevételeinek kari felhasználásáról

 

1/2018. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a Szakdolgozat készítésének rendjéről a BME Építőmérnöki Kar alapképzésén 2018. február 1-től

2/2018. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a Diplomamunka készítésének rendjéről a BME Építőmérnöki Kar mesterképzésén 2018. február 1-től

3/2018. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori publikációs támogatásáról a 2018.01.01. – 2018.12.31. időszakra
               1. sz. melléklet: Posztdoktori publikációs támogatási kérelem

4/2018. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a Kari Kutatói Díjról
               1. sz. melléklet: A publikációk pontozása
               2. sz. melléklet: Az építészeti alkoztások pontozási adatlapja

5/2018. (III. 31.) sz. Dékáni Utasítás a Kar 2018. évi Kockázati jelentéséről

6/2018. (IV. 01.) sz. Dékáni Utasítás a kedvezményes tanulmányi rend szabályozásáról a BME Építőmérnöki Kar nappali képzésein 2018. április 1-től

7/2018. (IV. 27.) sz. Dékáni Utasítás a Kar 2018. évi béren kívüli juttatásainak szabályzatáról

8/2018. (VII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a bélyegzőhasználat rendjéről, szabályairól
               1. sz. melléklet: Bélyegzők mintalenyomatai

9/2018. (VII. 15.) sz. Dékáni Utasítás a Kari Kutatói Díjról
               1. sz. melléklet: A publikációk pontozása
               2. sz. melléklet: Az építészeti alkoztások pontozási adatlapja

10/2018. (IX. 01.) sz. Dékáni Utasítás az #építő250 ösztöndíjrendszer szabályairól
               1. sz. melléklet: Az #építő250 ösztöndíj egyes mintatanterv szerinti féléveire vonatkozó követelményei
               2. sz. melléklet: Az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek (OSZTV) #építő250 ösztöndíjhoz elfogadott szakterületeinek listája
               3. sz. melléklet: Az #építő250 ösztöndíjban "Építőmérnöki perspektíva” tárgycsoportban szereplő tárgyak listája
               4. sz. melléklet: Az #építő250 ösztöndíjban „Programozási ismeretek” tárgycsoportban szereplő tárgyak listája
               5. sz. melléklet: Pályázati nyomtatvány az #építő250 ösztöndíjhoz

 

1/2019. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori publikációs támogatásáról a 2019.01.01. – 2019.12.31. időszakra
               1. sz. melléklet: Magyarázat a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori publikációs támogatás mértékének meghatározására
               2. sz. melléklet: Posztdoktori publikációs támogatási kérelem

2/2019. (X. 01.) sz. Dékáni Utasítás a hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek  elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről

3/2019. (X. 03.) sz. Dékáni Utasítás egyes dékáni utasítások hatályon kívül helyezéséről

4/2019. (X. 03.) sz. Dékáni Utasítás a Kar 2019. évi Kockázati jelentéséről

 

1/2020. (I. 1.) sz. Dékáni Utasítás a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori publikációs támogatásáról a 2020.01.01. – 2020.12.31. időszakra
               1. sz. melléklet: Magyarázat a BME Építőmérnöki Kar posztdoktori publikációs támogatás mértékének meghatározására
               2. sz. melléklet: Posztdoktori publikációs támogatási kérelem

2/2020. (VI. 1.) sz. Dékáni Utasítás az OHV díjaktól
 
 
 

Kari Tanács határozatok:

 

KT-III/5-1/2020-2021. (XI. 04.) számú kari tanácsi határozat: A Kari Tanács Oktatási Bizottságának Ügyrendje

KT-III/5-2/2020-2021. (XI. 04.) számú kari tanácsi határozat: A Kari Tanács Tudományos Bizottságának Ügyrendje

KT-III/5-3/2020-2021. (XI. 04.) számú kari tanácsi határozat: A Kari Tanács Gazdasági Bizottságának Ügyrendje

KT-VII/6/2019-2020. (VI. 17.) számú kari tanácsi határozat az Építőmérnöki Kar által gondozott képzések önköltségi díjainak összegéről

KT-VI/5/2019-2020. (V. 27.) számú kari tanácsi határozat a címzetes egyetemi docensi és címzetes mesteroktatói címek adományozásának kari feltételrendszeréről

KT-VI/6/2021-2022. (IV. 06.) számú kari tanácsi határozat az Építőmérnöki Kar által gondozott képzések önköltségi díjainak összegéről

 

2022. április 06-i ülés jegyzőkönyve
2022. március 09-i ülés jegyzőkönyve
2022. február 02-i ülés jegyzőkönyve
2021. december 08-i ülés jegyzőkönyve
2021. október 06-i ülés jegyzőkönyve
2021. szeptember 08-i ülés jegyzőkönyve
2021. május 19-i ülés jegyzőkönyve
2021. április 21-i ülés jegyzőkönyve
2021. március 10-i ülés jegyzőkönyve
2021. február 3-i ülés jegyzőkönyve
2020. december 2-i ülés jegyzőkönyve
2020. november 4-i ülés jegyzőkönyve
2020. október 7-i ülés jegyzőkönyve
2020. szeptember 9-i ülés jegyzőkönyve
2020. június 17-i ülés jegyzőkönyve
2020. május 27-i ülés jegyzőkönyve
2020. március 11-i ülés jegyzőkönyve
2020. február 5-i ülés jegyzőkönyve

 

2019. december 4-i ülés jegyzőkönyve
2019. november 6-i ülés jegyzőkönyve
2019. szeptember 4-i ülés jegyzőkönyve
2019. június 26-i ülés jegyzőkönyve
2019. május 15-i ülés jegyzőkönyve
2019. április 24-i ülés jegyzőkönyve
2019. március 13-i ülés jegyzőkönyve
2019. február 6-i ülés jegyzőkönyve

 

2018. december 5-i ülés jegyzőkönyve
2018. október 10-i ülés jegyzőkönyve
2018. szeptember 24-i ülés jegyzőkönyve
2018. szeptember 12-i ülés jegyzőkönyve
2018. június 27-i ülés jegyzőkönyve
2018. május 16-i ülés jegyzőkönyve
2018. április 25-i ülés jegyzőkönyve
2018. március 14-i ülés jegyzőkönyve
2018. február 7-i ülés jegyzőkönyve

 

2017. december 5-i ülés jegyzőkönyve
2017. november 7-i ülés jegyzőkönyve
2017. szeptember 6-i ülés jegyzőkönyve
2017. május 17-i ülés jegyzőkönyve
2017. április 25-i ülés jegyzőkönyve
2017. március 22-i ülés jegyzőkönyve
2017. február 8-i ülés jegyzőkönyve

 

2016. december 7-i ülés jegyzőkönyve
2016. november 9-i ülés jegyzőkönyve
2016. október 12-i ülés jegyzőkönyve
2016. szeptember 14-i ülés jegyzőkönyve
2016. június 15-i ülés jegyzőkönyve
2016. május 18-i ülés jegyzőkönyve
2016. április 27-i ülés jegyzőkönyve
2016. március 23-i ülés jegyzőkönyve
2016. február 10-i ülés jegyzőkönyve

 

2015. december 9-i ülés jegyzőkönyve
2015. október 14-i ülés jegyzőkönyve
2015. szeptember 16-i ülés jegyzőkönyve
2015. május 13-i ülés jegyzőkönyve
2015. április 15-i ülés jegyzőkönyve
2015. március 18-i ülés jegyzőkönyve
2015. február 18-i ülés jegyzőkönyve

 

2014. december 10-i ülés: Jegyzőkönyv
2014. november 12-i ülés: Jegyzőkönyv
2014. október 15-i ülés: Jegyzőkönyv
2014. szeptember 24-i ülés: Jegyzőkönyv
2014. május 14-i ülés: Jegyzőkönyv
2014. április 16-i ülés: Jegyzőkönyv
2014. március 19-i ülés: Jegyzőkönyv
2014. február 19-i ülés: Jegyzőkönyv

 

2013. december 11-i ülés: Jegyzőkönyv
2013. november 13-i ülés: Jegyzőkönyv
2013. október 16-i ülés: Jegyzőkönyv
2013. szeptember 18-i ülés: Jegyzőkönyv
2013. május 8-i ülés: Jegyzőkönyv
2013. április 10-i ülés: Jegyzőkönyv
2013. március 13-i ülés: Jegyzőkönyv
2013. február 13-i ülés: Jegyzőkönyv

 

2012. december 12-i ülés: Jegyzőkönyv
2012. november 14-i ülés: Jegyzőkönyv
2012. október 17-i ülés: Jegyzőkönyv
2012. szeptember 19-i ülés: Jegyzőkönyv
2012. május 9-i ülés: Jegyzőkönyv
2012. április 11-i ülés: Jegyzőkönyv
2012. március 14-i ülés: Jegyzőkönyv
2012. február 15-i ülés: Jegyzőkönyv

 

2011. november 16-i ülés: Jegyzőkönyv
2011. október 19-i ülés: Jegyzőkönyv
2011. szeptember 21-i ülés: Jegyzőkönyv
2011. május 11-i ülés: Jegyzőkönyv
2011. április 13-i ülés: Jegyzőkönyv
2011. március 16-i ülés: Jegyzőkönyv
2011. február 16-i ülés: Jegyzőkönyv

 

2010. december 15-i ülés: Jegyzőkönyv
2010. november 17-i ülés: Jegyzőkönyv
2010. október 20-i ülés: Jegyzőkönyv
2010. szeptember 22-i ülés: Jegyzőkönyv
2010. május 12-i ülés: Jegyzőkönyv
2010. április 14-i ülés: Jegyzőkönyv
2010. március 17-i ülés: Jegyzőkönyv
2010. február 17-i ülés: Jegyzőkönyv

 

2009. december 16-i ülés: Jegyzőkönyv
2009. november 11-i ülés: Jegyzőkönyv
2009. október 21-i ülés: Jegyzőkönyv
2009. szeptember 23-i ülés: Jegyzőkönyv
2009. május 13-i ülés: Jegyzőkönyv
2009. április 22-i ülés: Jegyzőkönyv
2009. március 18-i ülés: Jegyzőkönyv
2009. február 18-i ülés: Jegyzőkönyv

 

2008. december 10-i ülés: Jegyzőkönyv
2008. november 12-i ülés: Jegyzőkönyv
2008. október 15-i ülés: Jegyzőkönyv
2008. szeptember 17-i ülés: Jegyzőkönyv
2008. május 14-i ülés: Jegyzőkönyv
2008. április 16-i ülés: Jegyzőkönyv
2008. március 19-i ülés: Jegyzőkönyv
2008. február 20-i ülés: Jegyzőkönyv
2008. január 23-i ülés: Jegyzőkönyv

 

2007. december 12-i ülés: Jegyzőkönyv
2007. november 14-i ülés: Jegyzőkönyv
2007. október 17-i ülés: Jegyzőkönyv
2007. szeptember 19-i ülés: Jegyzőkönyv
2007. május 16-i ülés: Jegyzőkönyv
2007. április 18-i ülés: Jegyzőkönyv
2007. március 21-i ülés: Jegyzőkönyv
2007. február 21-i ülés: Jegyzőkönyv
2007. január 24-i ülés: Jegyzőkönyv