Küldetésünk

Az Építőmérnöki Karon a magyarországi szakstratégiára és a nemzetközi műszaki tervezési szabványokra is kiható kutatások folynak a vízgazdálkodás és a katasztrófamegelőzés területén, valamennyi tanszék és más karok részvételével.

Meghatározó témák

  • a természetes vizeink szélsőségeinek kezelése és ökológiai értékének javítása,
  • a biztonságos ivóvízellátás és hatékony szennyvízkezelés,
  • a vizek, földművek és egyéb kritikus létesítmények megfigyelése és veszélyértékelése,
  • a mérnöki szerkezetek és műemlékek földrengés- és tűzvédelme,
  • a nukleáris létesítmények extrém hatásokra való tervezése.

Ezek a kutatások, fejlesztések egy része eddig is akadémiai kutatócsoportokkal és más karokkal együttműködésben valósult meg, amit mutatnak a közösen nyert projektek és közösen írt cikkek. Az utóbbi három évben a KKT6, a VEKOP és az FIKP munkatervek kidolgozása során a BME-n működő kutatócsoportok jobban megismerték egymást és szorosabb kapcsolatba léptek. Világossá vált, hogy kapacitások szervezettebb összefogásával növelhető a kutatások komplexitása, javítható a tudományos versenyképességünk, és közös projektjavaslatokkal pályázatokon is nagyobb sikerrel tudunk szerepelni. 

 

Céljainak megvalósítására egy intézményi keretek közt működő egyetemi tudásközpont megalapítását is vállaltuk. A motivációk közt fontos megemlíteni, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a BME stratégiai partnereként kimondottan igényli, hogy a katasztrófa-menedzsment szervesen illeszkedjen a mérnöki oktatásba és kutatásokba, erősödjön az együttműködés a két szervezet között, és támogatja, hogy mindennek előmozdítására önálló profillal jöjjön létre egy külön apparátus a BME-n.

 

A Tudásközpont az Építőmérnöki Kar önálló szervezeti egységeként működik, a BME Szervezeti és Működési Rendjében meghatározott feladatkörrel. A Tudásközpont elsősorban a kutatást, a fejlesztést, valamint az innovációt segíti, így a tanszékektől jóformán csak abban különbözik, hogy nem foglalkozik oktatással és egy igazgató vezeti.  A Tudásközpont biztosítja a több tanszék együttműködésével megvalósuló nagyobb projektek számára a pályázatelőkészítő, szervező és adminisztrációs kapacitást. A Tudásközpont állománya rugalmasan bővíthető kutatókkal is, de a víztudományi és katasztrófamegelőzési K+F+I tevékenység lényegében továbbra is a tanszékeken és az egyetemi MTA kutatócsoportokban folyik majd. 

 

A Tudásközpont az FIKP támogatásával alapult meg. Karunk elkötelezett abban, hogy az FIKP támogatás befejezését követően – előreláthatólag 2020. május után – is fenntartsa a Tudásközpontot, a Tudásközpont addigra kialakuló bevételgeneráló képességére alapozva.