Jogosultságok rendszere

1. Kari tájékoztató a karon megszerezhető végzettségekről és a szakmagyakorlási jogosultságokról

 

2. Madaras Botond, az MMK alelnökének előadása a Magyar Mérnöki Kamara által felügyelt mérnöki és építőmérnöki jogosultságokról  

 

3.  Kamarai jelentkezési lap (csak minta az előkészítéshez, az adatok összegyűjtéséhez) 

 

4. Egy tervezői jogosultság igényléséhez nyomtatvány (csak minta az előkészítéshez, az adatok összegyűjtéséhez) 

 

5. Műszaki ellenőri, műszaki vezetői, energia tanúsítói jogosultsághoz nyomtatvány (csak minta az előkészítéshez, az adatok összegyűjtéséhez)

 

6. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről mellékletei, sárgával kiemelve a karon szerezhető végzettségeket, ezzel jelezve egyben azt is, hogy ezen kormányrendelet alapján milyen jogosultságokat kaphat egy ÉMK-n végzett fiatal.
(Fontos! Más rendeletek alapján kapják pl. a földmérők a jogosultságokat, tehát nem csak ezek a jogosultságok léteznek a Karon végzettek számára.)
A 266/2013-as kormányrendelet változhat, az aktuális itt érhető el.

 

7. A Magyar Mérnöki Kamara honlapján szereplő MMK Szakmagyakorlási Szabályzat.

 

A jelenlegi kormányrendelet alapján építőmérnöki végzettséggel jogosultságok megszerezhetők az alábbi tagozatoknál:

ENERGETIKAI TAGOZAT Energetikai szakterület  22. oldal

ÉPÍTÉSI TAGOZAT Építési szakterület  112. oldal

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TAGOZAT Épületgépészeti szakterület 152. oldal

GEOTECHNIKAI TAGOZAT Geotechnikai szakterület 205. oldal

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TAGOZAT Hírközlési szakterület 213. oldal

KÖZLEKEDÉSI TAGOZAT Közlekedési szakterület 259. oldal

TARTÓSZERKEZETI TAGOZAT Tartószerkezeti szakterület 389. oldal

VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS VÍZÉPÍTÉSI TAGOZAT Vízgazdálkodási szakterület 403. oldal

 

8. A fiatal építőmérnökök és a leendő építőmérnökök tájékoztatása érdekében a Kari Tanulmányi Bizottság és a Pályaorientációs Bizottság rendszeresen egyeztet a Magyar Mérnöki Kamara különböző testületeivel, tagozataival. A Kamara 21 szakmai tagozattal rendelkezik, a tagozatok közel fele építőmérnökök szakmagyakorlási jogosultságait is koordinálja. A kivitelezés minőségére fókuszáló Építési Tagozat és a BME Építőmérnöki Kara 2019 óta folyamatosan egyeztet, és ezen együttműködés eredményeképpen javaslatokat, illetve irányelveket fogalmazott meg. Az alábbi táblázatok az Építési Tagozat által felügyelt jogosultságok megszerzéséhez javasolt, és a BME Építőmérnöki Karának 2020-ban érvényes képzési programjaiban szereplő építőmérnöki specializációkat és a specializációkon megszerezhető tantárgyi krediteket mutatják. A táblázatban javasolt specializációkon kívül más, „elnevezésében nem azonos” specializációk elvégzésével is lehetővé válhat egy-egy jogosultság megszerzése, ha a hallgató plusz tárgyakkal, részismereti képzéssel kiegészíti tanulmányait.

 

 

9. Földmérési és geodéziai minősítések