Folyami élőhelyek vizsgálata változékony vízi környezetben

Rövid leírás: 

A környezetközpontú mérnöki szemlélet a fenntarthatóság alappillére kell legyen. Ebbe a vonulatba illeszkedik az élőhely szempontú hidraulika, röviden ökohidraulika tudományága, amelyet a biológusok és vízmérnökök tudásmegosztása indított el nemrégiben az önálló tudományággá válás útján.
A folyókban kialakuló életteret, élőhelyeket a hidromorfológiai, vízminőségi paraméterek együttesen határozzák meg. A víz áramlása természetes körülmények között is változékony környezetet teremt, amely változékonyságot akár a természetes jelenségek (pl. vízfolyások találkozása), akár az emberi tevékenység (pl. hűtővíz használat utáni visszavezetése) képes fokozni. Az effajta összetett rendszerek célirányos feltárása, reprezentálása az önálló mérnöki tevékenységet tekintve is fontos feladat, de legalább ennyire fontos ezeknek az adatoknak az ökohidraulikai alkalmazása. Az előállított eredmények hosszú távon az élőhelyvédelem, döntéstámogatási feladatok alapjául szolgálhatnak majd.
A kutatás során dunai halfajokkal foglalkozunk. Elsősorban korábbi terepi mérések során vett adatokat dolgozunk fel, szükség esetén numerikus modellezéssel támogatva a munkát. Az elemzéseink alapján igyekszünk összefüggéseket felállítani a hidromorfológiai, vízminőségi paraméterek és az ezek által meghatározott élőhelyen fellelhető halállomány fajösszetétele között.

 

 

Javasolt szint: 
junior téma (elsőéves BSc)
BSc téma
MSc téma