Budapesti magaspontok ellenőrző vizsgálata

Short description: 

Budapest számos tájékozásra alkalmas magasponttal rendelkezik. Tanszékünkön is rendelkezésre áll egy ilyen adatbázis, melyek koordinátái korábban kerültek meghatározásra. A konkrét esetekben használt módszerekről nem áll rendelkezésre információ, de az biztos, hogy a XXI. században elérhető technikák és az azokkal elérhető pontosság már jóval meghaladja a korábbi technikák által szolgáltatott pontosságot. Felmerül tehát ezen magaspontok ellenőrző vizsgálata, a ma elérhető technikákkal (GNSS, prizma nélküli távmérés, lézerszkennelés, fotogrammetria). A TDK dolgozat keretében a hallgató bizonyos számú magaspont koordinátáit újra meghatározza, különféle műszerekkel. A tapasztalatait összegyűjtve véleményt alkot ezen magaspontok újrameghatározásánál használt módszerekről. Az újramért pontok esetében statisztikát készít a felmerült eltérésekről és összegzi tapasztalatait.

Consultant(s): 
Suggested level: 
junior (first year BSc) level
BSc level