Építmény-informatikai mérnök mesterszak

A képzés célja építmény-informatikai mérnökök képzése, akik a megfelelő gyakorlat megszerzése után képesek az épített környezettel és létesítményekkel kapcsolatos informatikai, építmény-információs, valamint építőmérnöki, építészmérnöki, gépészmérnöki, villamosmérnöki és informatikai műszaki fejlesztési, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására korszerű informatikai rendszerek használatával, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények információs rendszereinek tervezésére, létrehozására és szakértésére. A képzést elvégzők felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
A képzés tervezett indítása: 2022 őszi félév.
 
The aim of the program is educating Construction Information Technology Engineers that – after practical training – are able to solve IT, development, controlling, and project management tasks related to the built environment in the fields of building information modeling, civil engineering, architectural engineering, mechanical engineering, electrical engineering and informatics. The graduates are prepared to continue their studies in a PhD program.
The Faculty offers the program from 2022 fall.
 

Építményinformatikai mérnök specializáció küldetésnyilatkozata

Képzési tájékoztató / Educational program

Képzési és Kimeneti Követelmények Training and Outcome Requirements