„Nagy megtiszteltetés ilyen válogatott társaságban díjazottnak lenni.”

Primary tabs

A BMe  Kutatói pályázatán második helyezést ért el Zsarnóczay Ádám, a Hidak és Szerkezetek Tanszék doktorjelöltje.

„Erős mezőnyre számítottam, hiszen a Műegyetemen sok az értékes kutatás” – jelenti ki a fiatal tudós. „A Bíráló Bizottság megerősített abban, hogy munkámat hasznosnak, előremutatónak tartják.”

Kutatási területe a Kihajlásbiztos merevítőrudak tervezési eljárásának értékelése kísérleti és numerikus eredmények alapján. „A kihajlásbiztos merevítőrudak  (BRB) viselkedését vizsgálom. Kísérleti és numerikus eredmények alapján keresek igazolást arra, hogy a kutatócsoportunk által javasolt tervezési eljárással az európai szeizmikus viszonyokhoz igazodó, az elvárt teherbírási követelményeknek megfelelő és gazdaságos BRB-vel merevített keretek tervezhetők. A megvalósításhoz olyan keretrendszert használok, amely alkalmas különböző földrengésvédelmi megoldások tervezési eljárásainak értékelésére.”

BRB-vel merevített keretek (forrás Star Seismic)

Témaválasztásának hátterében „több tényező is szerepet játszott” – tudjuk meg. Két évet töltött Tokióban, ahol érdeklődése a földrengés és a földrengésnek ellenálló szerkezeti rendszerek vizsgálatára irányult. A kihajlásbiztos merevítőrúd tanulmányozásába témavezetője, Dr. Vigh László Gergely javaslatára „vágott bele”. „Sok érdekes kérdést vet fel az Európában még csak ritkán használt elemek alkalmazása” – teszi hozzá.

 

Hagyományos acél merevítőrúd és BRB viselkedésének összehasonlítása

„Témámmal mára világviszonylatban is jelentős eredményeket tudunk felmutatni” – meséli büszkén. „Köszönettel tartozom azért, hogy a Hidak és Szerkezetek tanszéken ilyen magas színvonalú elméleti és numerikus hátteret igénylő kutatást végezhettem.”

A fiatal kutató jelenleg a disszertációján dolgozik. A doktori fokozat megszerzése után a kutatásában használt módszereket szeretné kihajlásbiztos merevítőrudak mellett más rendszerek vizsgálatára is kiterjeszteni.

A nyertes pályázatok rövid összefoglalója a magyar mellett angol nyelven is nyilvánosan hozzáférhető az interneten. „Nagyszerű lehetőség”– jelenti ki. „Külföldi kutatók könnyebben találnak meg, és a kapcsolatfelvétel után később akár együtt tudunk dolgozni”– tervezi a talán nem is olyan távoli jövőt.
 

Az Egyetemi Doktori Tanács és Habilitációs Bizottság a Műegyetemen folyó kutatási eredmények szélesebb körben történő megjelenítésének céljából hirdetett pályázatot idén is a doktoranduszok és doktorjelöltek számára. A pályázóknak kutatásuk hátterét, módszereit és eddigi eredményeit magyar és angol nyelven bemutató anyagot kellett készíteni. A Bíráló Bizottság nemzetközileg beágyazott, kiemelkedő tudományos értékű kutatások bemutatását várta. Külön szempont volt, hogy a leírás művelt, de nem szakmai közönség számára is érthető legyen