ROUSTE project meeting

Primary tabs

Az Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszéken a RUOSTE projekt résztevői előadást tartottak a kutatásaik eredményeiről, valamint a jövőbeni feladatokról.

A Rules of high-strength steels projekt célja a 700-960 Mpa folyáshatárú HSS acélfajták alkalmazásának elősegítése a méretezési eljárások kiterjesztésével, optimalizálási és gazdaságossági metodikák bemutatásával, és mintapéldák kidolgozásával.

[Dr. Dunai László bevezető előadása]

A különlegesen nagy szilárdságú acélfajták (HSS) felhasználása egyre elterjedtebb. Tartószerkezeti alkalmazásuknak hátráltatja, hogy méretezésükhöz a jelenleg érvényben levő EN szabványok részletes előírásokat csak maximum 460 MPa folyáshatárú acélokra tartalmaznak.

[Dr. Nicole Schillo (RWTH)]

Az európai unió által támogatott projekt koordinátora az RWTH Egyetem (Aachen, Németország), együttműködő intézmények az Aarhusi Egyetem (Dánia), a Luleai Egyetem (LTU, Svédország), két finn egyetem (LUT és TUT), valamint a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék. ipari partnerek a finn Ruuki, az osztrák Voest és a svéd SSAB cégek.

[Kristo Mela (TUT)]

A projekt támogatója a Research Found for Coal and Steel (RFCS), futamideje 2012. július 1-től 36 hónap, az EU támogatás összege kb. 900 ezer EUR.