Építőmérnöki CAD

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOFTAT41
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
0/2/0
ED-k időpontjai: 
8. hét, 14. hét
Jegykialakítás szempontjai: 
Gyakorlati számonkérések 100%. A számonkéréseken egyenként meg kell szerezni a pontok min. 50%-át. Min. 70%-os részvétel az órákon. Az ellenőrző dolgozat és a komplex felmérő a pótlási héten pótolható