Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat

Ösztöndíj pályázat

 

Kiírásra került a 2022/2023. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat a kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók számára.

 

A BME 112 hallgatót javasolhat erre az ösztöndíjra, melynek összege 40 000 Ft havonta és egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól.

 

Az 51/2007. Korm. rend. 10. § (3) bek. szerint:

"Az Nftv. 85/C. § ab) alpontjában [nemzeti felsőoktatási ösztöndíj] meghatározott jogcímen az alapképzésben, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet."

a 24. § (3) bek. szerint: "Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az az alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszerzett."

a 24. § (6) bek. szerint: "Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára nem folyósítható."

Az a NFÖD-t elnyert hallgató tehát, akinek a mester vagy osztatlan szakos jogviszonya 2023. január 31-én (őszi félév vége) megszűnik, de doktoranduszként folytatja, doktoranduszként nem részesülhet NFÖD-ben.

 

Fontos dátumok:

  • pályázati időszak kezdete (legalább 30 nap): 2022. május 30. (hétfő)
  • pályázati időszak vége (legalább 30 nap): 2022. július 1. (péntek)
  • kari véleményezés július 4. 16:00 és július 8. 12:00 között
  • pályázati eredmények nyilvánosságra hozatala: 2022. július 11. 16:00-ig
  • jogorvoslati időszak (15 nap): 2022. július 12–26. között
  • jogorvoslati döntések: 2022. július 27.
  • elektronikus szenátusi szavazás: 2022. július 28. – aug 1. 12:00
  • szenátusi döntés beküldése a minisztériumba: 2022. augusztus 1. (hétfő)

 

A tájékoztató teljes szövege ITT olvasható.