A nehézségi erőtér időbeli változásainak vizsgálata műholdas gravimetriai módszerekkel

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
13/08
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
foldvary.lorant@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A felsőgeodézia területén a 2002-ben pályára állított GRACE műhold szolgáltatta az első lehetőséget a földi nehézségi erőtér időbeli változásainak vizsgálatára.
A 2009-ben felbocsátott GOCE műhold további adalékot nyújt az időbeli változások elemzéséhez.
Mivel ezek a műholdak alapvetőn a földi gravitációs teret határozzák meg, méréseik alapján a Föld tömegeloszlására, valamint annak időbeli változásaira lehet következtetni.
Globális léptékben is jelentős kiterjedésű, így a műholdak keringési magasságából is kimutatható tömegátrendeződési folyamatok a Föld belsejében és annak felszínén zajlanak.
Az egyes hatások sok esetben jól elkülöníthetők a ható helye vagy a hatás periódusa alapján.
Korábbi vizsgálatok alapján elmondható, hogy a mérések egyebek mellett alkalmasak nagyobb vízgyűjtők hidrológiai folyamatainak elemzésére, a sarki jégtakaró olvadási folyamatainak vizsgálatára, továbbá a világóceán emelkedő szintjének kimutatására.

A kiírás keretében a jelölt feladata a GRACE műhold mérései alapján meghatározott hónapos felbontású geoid-modellek felhasználásával a tömegátrendeződési folyamatok értelmezése, a tapasztalt tömegáramok interpretálása.
A jelölt további feladata a tömegáramok kialakításáért felelős geofizikai folyamatok modellezése és a nehézségei erőtérre gyakorolt hatásuknak becslése.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi