Globális geoidkép meghatározása GOCE műholdas gradiometriai mérések alapján

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
13/07
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
foldvary.lorant@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Alapjaiban változtatták meg a geodézia szemléletét és új kihívásokat keltettek életre a 2000-es évekkel induló műholdas gravimetriai megoldások, úgymint a 2000-2012 között aktív CHAMP, a 2002 óta aktív GRACE és a 2009 óta keringő GOCE műholdak.
Köszönhetően részben a jól kiépült GNSS rendszereknek, amelyekkel a műholdak pályája folyamatosan követhető, nagyságrendekkel megnövekedett a mérések mennyisége. Míg korábban az adathiányos területek kitöltése volt az igazi kihívás, addig most a mérhetetlenül sok adat feldolgozása, és az ezek alapján levezetett globális geodéziai és geofizikai jellemzők értelmezése tekinthető annak.
A nyers mérések feldolgozása a fizikai és geometriai összefüggések alkalmazásán túlmutat: a megfelelő feldolgozási séma kialakítására egyrészt komoly számítástechnikai affinitásra, másrészt a numerikus módszerek területén megismerhető módszerek alkalmazására is szükség van.

A kiírás keretében a jelölt feladata GOCE műhold által szolgáltatott nyers mérési adatok feldolgozási lehetőségeinek vizsgálata. A kutatás egyrészt az adatok információtartalmát teljes egészében felhasználó megoldási módszerek területére, másrészt a numerikusan vagy analitikusan egyszerűsített, gyors megoldást biztosító módszerek területére is kiterjedhet.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi