Geofizikai folyamatok okozta évszakos tömegátrendeződések űrgravimetriai mérések alapján

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/08
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
foldvary.lorant@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

Korszerű űrgravimetriai projektek (CHAMP, GRACE) nyers mérési adatainak vizsgálata és
feldolgozása, az ezek alapján meghatározott geopotenciális modellek idősorának analízise.

Jelentős évszakos periódusú változást szolgáltató geofizikai folyamatok (atmoszféra-, óceán-,
hidrológia folyamatai) modellezése meteorológiai és oceanográfiai adatbázisok alapján.

A meteorológiai és oceanográfiai modellekben tapasztalt évszakos változások összevetése az
űrgravimetriai mérésekből meghatározott geopotenciális modellek azonos periódusú változásaival.
A tapasztalt eltérések értelmezése, az okok esetleges fizikai eredetének vizsgálata. Szekuláris
változások meghatározása a globális felmelegedés jegyében (megjegyezzük azonban, hogy az
idősor rövidsége miatt ez a vizsgálat meglehetősen kérdéses eredményű).

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi