Geoidmeghatározás gravimetriai műholdak segítségével

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
09/07
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
foldvary.lorant@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A feladat a jelenleg működő CHAMP és GRACE, továbbá a jövőbeni GOCE gravimetriai
műholdrendszerek mérései alapján a Föld nehézségi erőtér-modelljének meghatározása. Első
lépésként a műholdak egyes alrendszereivel kapcsolatos vizsgálatok elvégzése szükséges.
Tanulmányozni kell az egyes műszerek által szolgáltatott adatokat, azoknak feldolgozási módszerét,
amelyeken a szükséges javítások meghatározandók és elvégzendők. Második lépés a műholdak
mérésein alapuló nehézségi erőtér-modell meghatározásának fizikai és matematikai hátterének
tanulmányozása. Elemezni kell az eddig használt módszerek fizikai hátterét, azok további
finomításának lehetőségét, valamint a kiegyenlítés során alkalmazott eljárásokat. Ezek elsajátítása
után nyílik a jelöltnek lehetősége egy önálló geoidmodell meghatározására.

A fent említett kutatásokat két területen ajánlott elkezdeni. Egyrészt a GRACE műholdak
gyorsulásmérő műszereivel kapcsolatos vizsgálatok elvégzésével, amelyek magukban foglalják
bizonyos szabályos hibajelenségek („twang”-ok) kiküszöbölésére egy eljárás kidolgozását, valamint
az idősorok zajszűrésével és a decimálásával kapcsolatos frekvenciatartománybeli szűrőtervezési
feladatok elvégzését. Másrészt feladata nem-lineáris, legkisebb négyzetek módszerén alapuló
kiegyenlítési feladatok megoldásának matematikai módszerek, különösen a különböző genetikai és
azokkal rokon eljárásokon alapuló kiegyenlítési módszerek geodéziai alkalmazhatóságának
vizsgálata.

A témavezető eddigi doktoranduszai

Státusz: 
régi