Falazott ívek numerikus vizsgálata

Elsődleges fülek

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
07/11
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
bagi.katalin@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 

A kutatás alapvető célja, hogy fejlett numerikus módszerek felhasználásával a kőből, téglából
falazott, jellemzően koros, műemléki jellegű ívek, ívhidak viselkedését minél teljesebb körűen
megismerhessük, és a gyakorlat számára is használható ajánlásokat tehessünk ezen
szerkezetek fenntartásával, megerősítésével kapcsolatban.

A vizsgálatok elvégzésére a következő két program áll rendelkezésre:

- az ANSYS elnevezésű programcsomag egy kifinomult, a véges elemek módszerén
alapuló szoftver;

- a UDEC elnevezésű program a - kevésbé elterjedt - diszkrét elemek módszerének
egyik sokoldalú változata.

A feladat először numerikus modellek építése valamint azok paraméterillesztése, verifikálása.
Ebben a munkaszakaszban felhasználásra kerülhetnek szakirodalomból vett labor és in-situ
vizsgálatok eredményei is.

Végső feladatként a már megbízható, jól működő numerikus modellekkel tényleges
szerkezetek vizsgálatának elvégzése a cél, elemezve azok teherbíró-képességét és
megbízhatóságát, valamint a gyakorlatban alkalmazott megerősítési módoknak a mechanikai
viselkedésre gyakorolt hatását.

Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Chen Shipeng (2018/2023/)
Lengyel Gábor (2013/2016/2018)
Státusz: 
régi