A vágánygeometriai mérővonatok által szolgáltatott adatok alkalmazhatóságának vizsgálata az ívszabályozás kitűzési adatainak meghatározására

Rövid leírás: 

 

 

I.  A TDK kutatás célkitűzése, megválaszolandó kérdések

 

A hazai pályafenntartási gyakorlatban elkülönül egymástól a vágánygeometria diagnosztikai célú mérése és a vágányszabályozások előkészítéséhez szükséges kitűzési értékek meghatározása. Külföldi példa bizonyítja, hogy a szabályozási kitűzési értékek meghatározhatók a mérővonati felmérések és abszolút értelmű földrajzi pozícióadatok (fix-pont rendszer) együttes felhasználása alapján. A hazai alkalmazáshoz azonban részletesen vizsgálni kell a mérővonatok és szabályozógépek műszaki jellemzőit, mérési (valamint a szabályozógépek kiegyenlítő) módszereit és a helyazonosítás problémakörét is. A kutatás célja a mérővonati adatok felhasználhatóságának hazai vizsgálata.

 

II.  Szakirodalmi munkarész:

  • Röviden mutassa be és hasonlítsa össze a MÁV FKG Kft. vágányszabályozó gépláncainak legfontosabb műszaki jellemzőit, ismertesse a vágánygeometria helyreállítása során alkalmazott legfontosabb mérési és kiegyenlítő módszereiket, valamint mutasson rá e módszerek korlátaira is;

III.  A kutatás önálló munkarészei:

  • Megfelelően kiválasztott pályaívek esetén hasonlítsa össze a mérővonat iránymérési adatokból érintőszög-eljárással, valamint a kézi húrmérési adatokból, a jelenleg MÁV-os gyakorlatban alkalmazott ívkalkulációs programmal számított irányszabályozási eltolásértékeket. Külön térjen ki a „kötött pontok” figyelembevételével kapcsolatos problémákra.
  • Vizsgálja meg a mérővonat által szolgáltatott adatok ívszabályozási célú felhasználásának pályafelügyeleti tevékenységet érintő további kérdéseit is: mérővonati felmérések gyakorisága, helyazonosítás pontosságának kérdése
  • Tapasztalatok összefoglalása.

IV.  Felkért külső konzulens(ek):

  • Rédling Péter, Műszaki szakértő II., Műszaki Igazgatóság, MÁV FKG Kft.
  • Ágh Csaba, osztályvezető, Vágánydiagnosztikai Osztály, MÁV Központi Felépítményvizsgáló Kft.

V.  Javasolt szakirodalom:

[1]   Dr. Kormos Gyula: "Az érintőszög-eljárásos vasúti ívszabályozás gyakorlati problémái I.;

        Az egyeneshez való helyes csatlakozás biztosítása", 

       Közlekedéstudományi Szemle, XLIV. évfolyam, 12. szám, 1994

[2]   Dr. Vaszary Pál, Kiss Ferenc: Vasúti pályafenntartás kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978

 

 

 

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma