Szemléletváltás a vizsgálólaboratóriumok akkreditációjában

Rövid leírás: 

Magyarországon a vizsgálólaboratóriumok akkreditálását a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) végzi. A vizsgálólaboratóriumoknak eddig az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint kellett működtetniük a minőségirányítási rendszerüket, azonban az ISO szabványcsalád európai frissítése folytán a vonatkozó szabvány hamarosan érvényét fogja veszíteni, és helyette az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány lép életbe, amelyre a vizsgálólaboratóriumoknak át kell térni. A dolgozat feladata, hogy a két - egymástól jelentős mértékben eltérő szemléletű, logikai felépítésű és struktúrájú - szabványt elemezze, összehasonlítsa, a lényeges változásokat kiemelje. Ezek alapján megállapításokat, észrevételeket és javaslatokat lehet megfogalmazni az áttérni kívánó vizsgálólaboratóriumok részére, továbbá elvégezhető a folyamatos átmenethez szükséges GAP analízis is.

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
MSc téma