Szélsőpontosságú iránymeghatározás fotogrammetriai eljárással az Eötvös-inga mérések pontosításához

Rövid leírás: 

2019-ben elindultak a KFKI Jánossy Földalatti Laboratóriumában az új ekvivalencia-mérések egy Eötvös-Pekár-ingával. A mérések pontosításához szükséges ismernünk az ingán belül magának az inga-karjának a pontos helyzetét/irányát. Ezt több módszerrel lehetne meghatározni:

1, közvetlen irányátvitellel

2, fotogrammetriával, illesztőpontok segítségével

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma