Kisgyermekes szülők segítése

Pályázat

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Rektori Kabinet a kisgyermekes kutatók tudományos előmenetelének segítése érdekében pályázatot ír ki publikációk készítésének támogatására. A pályázat keretében havi bruttó 85 000 Ft keresetkiegészítés1 nyerhető el, maximum 12 hónapos időtartamra, 2022. augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig. A támogatottak kutatómunkáját a támogatási időszak alatt a BME által kijelölt mentor segíti.

 

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:

  • a BME teljes munkaidős közalkalmazottja, oktatói munkakörben
  • PhD vagy DLA fokozattal rendelkezik
  • legkisebb gyermeke a támogatási időszak kezdetekor nem érte el a 8 éves életkort
  • pályája során bármikor legalább 6 hónapnyi időszakot gyermekgondozással összefüggő távolléten szülési szabadságon vagy fizetés nélküli szabadságon (pl. CSED, GYED, GYES) töltött
  • a támogatási időszakra nem kap egyéb forrásból kutatói ösztöndíjat vagy hasonló jellegű támogatást (így például nem kap rendszeres keresetkiegészítést kutatómunka végzésével összefüggésben)
  • a támogatási időszak kezdetekor sem ő maga, sem vele közös háztartásban élő másik személy nincs gyermekgondozással összefüggő távolléten (ide nem értve a gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadságot).

 

A pályázat benyújtása: A kitöltött pályázati űrlapot emailben a tehetsegtanacs@bme.hu címre kell beküldeni.

A benyújtás határideje: 2022. június 20.

 

További részletek ITT olvashatók.