Városi szennyvíztisztítók szélsőséges terhelési állapotokhoz adaptált üzeme / Operation of municipal wastewater treatment plants under extrem load conditions

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
22/30
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
patziger.miklos@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
Tématerület: szennyvíztisztítás
 
A városi szennyvíztisztító telepek terhelése közel sem állandó, hanem időben változik. A terhelés változása sokrétű:
 
    1. a hidraulikai terhelés szárazidei napi hidraulikai periodikus terhelésingadozások, 
 
    2. az éjszakai szárazidei minimumok és napközbeni szárazidei csúcsok, 
 
    3. vagy akár évszakos változást mutató forró nyári napok és nedves átmeneti időszakok,
 
    4. havazásos téli időszakok, illetve
 
    5. záporcsúcsok.
 
 
A szennyvíztisztító telepeket a fenti – szélsőséges terheléseket is magába foglaló -  állapotokban jelenleg lényegében azonos üzembeállításokkal végzik, az üzemeltetési módok között eddig nem alkottak mért adatfeldolgozáson alapuló terhelési állapothoz adaptált üzemmeneti sémákat. Az üzemirányítás a legtöbb esetben pusztán a haváriák megelőzésére, mértékének csökkentésére szorítkozik, mint például az iszapelúszás, vagy kiöntések.
A hosszútávú adatbányászat és egy a kutatás terepének kiválasztott szennyvíztisztítón végzett saját mérések, modellvizsgálatok alapján azonban jelentős hatékonyságnövekedés érhető el a szennyvíztisztítókon. Ez mind a tisztított szennyvíz minőségét és ezzel a befogadó vízminőségét, mind pedig a szennyvíztisztítók energiaigényét érinti.
 
A kutatás célja tehát a szennyvíztisztító telepek hatékonyságnövelése a jellemző, elsősorban szélsőséges határok között ingadozó terhelési állapotokra szabott üzemmenettel. 
 
A kutatás menete a következő:
 
    • Egy reprezentatív szennyvíztisztító telepek kiválasztása több nyúló kutatás céljából. Itt be kell mutatni a kiválasztási szempontrendszert, a szóba jöhető szennyvíztisztítókat, illetve alá kell támasztani a kísérleti szennyvíztisztító kiválasztásának okait.
    • A szennyvíztisztító terhelési adatait különböző időtávokon kell egyben és a fenti feltételek mentén bontva elemezni, külön kiemelve a szélsőséges terhelési állapotokat.
    • Ugyanezt az elemzést végre kell hajtani a szennyvíztisztító telep üzemadataival.
    • A fenti két elemzést egymással kell kapcsolni és a kapcsolt elemzés során a hatékonyság növelő üzembeállításokat körvonalazni. A régebbre visszanyúló idősorokat szeparáljuk a fenti üzemállapotokra és ezeket szisztematikusan ok-okozatokat feltáró és azokat az üzemirányításba visszavezető módon elemezzük.
    • A hatékonyság növelő üzembeállítások hatását a kísérleti szennyvíztisztítón tesztüzem során kell vizsgálni.
    • A kutatás menetét és főbb eredményeit nemzetközi folyóiratokban kell publikálni és doktori értékezés formájában kell összefoglalni.
 
 
 
 
***
 
Field: Wastewater treatment
 
 
The load of municipal wastewater treatment plants is strongly changing in time.
 
 This comprises for example:
 
    1. the daily periodical changing of the hydraulical load,
 
    2. the minimum loads at night and the daily maximums, or
 
    3. the periodical changing load over a year, hot and dry days, wet weather days in transition periods,
 
    4. snowfall in winter connected with low wastewater temperatures, as well as
 
    5. storm flow events.
 
 
Currently wastewater treatment plants operate based on principles, that do not dynamically consider and do not sharply differentiate between the changing load cases described above. 
 
The current goal of an adapted operation is solely to avoid havarias, like for example wash out of sludge. By state – of – the – art measuring methods and model calculations, furthermore data mining a significant enhancement of the overall efficiency can be achieved, which includes an enhanced removal efficiency and a decreased anargy consumption.
 
The steps of the research are the followings:
    • Finding a test wastwater treatment plants based on a system of criteria carried out for this purpose as part of this research
    • The analysis of the registered data series over various terms, long term back, mid term, short term with the separation of extrem load cases.
    • The same analysis has to be carried out with the operational data of the wastwater treatment plants coupled with the bove load cases.
    • As a result of the coupled analysis of all the load and operational data series and own measurements and model investigations operational strategies have to be worked out for various load cases among them for the extrem loads.
    • The strategies have validated in test operation.
    • The methodology and the main results of the research have to be published in national and international journals and in form of a doctoral thesis.
A téma meghatározó irodalma: 
Daoliang Li, Mi Zou, Lingwei Jiang Dissolved oxygen control strategies for water treatment: a review
Journal: Water Science and Technology
Water Sci Technol (2022) 86 (6): 1444–1466.
 
Job Augustijn van der Werf, Zoran Kapelan, Jeroen Langeveld Towards the long term implementation of real time control of combined sewer systems: a review of performance and influencing factors 
Journal: Water Science and Technology
Water Sci Technol (2022) 85 (4): 1295–1320.
 
J. Tauber, B. Flesch, V. Parravicini, K. Svardal, J. Krampe  Influence of road salt thawing peaks on the inflow composition and activated sludge properties in municipal wastewater treatment
Water Sci Technol (2021) 84 (2): 314–322.
 
 
L.Garcíaa, J.Barreiro-Gomezab, E.Escobara D., Télleza N., Quijanoa C. Ocampo-Martinez Modeling and real-time control of urban drainage systems: A review, Advances in Water Resources Volume 85, November 2015, Pages 120-132
 
Markéta Andreides Petr Dolejš Jan Bartáček The prediction of WWTP influent characteristics: Good practices and challenges Journal of Water Process Engineering Volume 49, October 2022, 103009
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
1.Water research, Elsevier publishing
2.Water Science and Technology, IWA publishing
3.Chemical Engineering Research and Design, Elsevierpublishing
4.ASCE Journal of EnvironmentalEngineering, ASCE
5.Vízmű Panoráma, MAVÍZ
6. Journal of Water Process Engineering, Elsevier publishing
7. Water Resources, Elsevier publishing
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
1. M. Patziger, H. Kainz, M. Hunze, J. Józsa “Influence of Secondary Settling Tank Performance on Suspended Solids Mass Balance in Activated Sludge Systems,” WATER RESEARCH, vol. 46, no. 7, pp. 2415–2424, 2012.
 
2. M. Patziger, “Computational fluid dynamics investigation of shallow circular secondary settling tanks: Inlet geometry and performance indicators,” CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN, vol. 112, pp. 122–131, 2016
 
3. M. Patziger and K. Kiss, “Analysis of suspended solids transport processes in primary settling tanks,” WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 72, no. 1, pp. 1–9, 2015
 
4. Patziger M. „Efficiency and Development Strategies of Medium–Sized Wastewater Treatment Plants in Central and Eastern Europe: Results of a Long-Term Investigation Program in Hungary”
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 143 : 6 Paper: 04017008 (2017)
 
5. Patziger M. Improving wastewater treatment plant performance by applying CFD models for design and operation: selected case studies WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY (2021) 84 (2): 323–332.
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
1. M. Patziger, H. Kainz, M. Hunze, J. Józsa “Influence of Secondary Settling Tank Performance on Suspended Solids Mass Balance in Activated Sludge Systems,” WATER RESEARCH, vol. 46, no. 7, pp. 2415–2424, 2012.
 
2. M. Patziger, “Computational fluid dynamics investigation of shallow circular secondary settling tanks: Inlet geometry and performance indicators,” CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH AND DESIGN, vol. 112, pp. 122–131, 2016
 
3. M. Patziger and K. Kiss, “Analysis of suspended solids transport processes in primary settling tanks,” WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 72, no. 1, pp. 1–9, 2015
 
4. M. Patziger and K. Kiss, “Analysis of suspended solids transport processes in primary settling tanks,” WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 72, no. 1, pp.
 
 
5. Patziger M. „Efficiency and Development Strategies of Medium–Sized Wastewater Treatment Plants in Central and Eastern Europe: Results of a Long-Term Investigation Program in Hungary”
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING 143 : 6 Paper: 04017008 (2017)

A témavezető eddigi doktoranduszai

Madarász Emese (2016/2019/)
Kiss Katalin (2012/2015/)
Státusz: 
elfogadott