A jó ökológiai állapot validálása vízkémiai paraméterekkel

Rövid leírás: 

A felszíni vizek állapotának jellemzésére biológiai és vízkémiai paramétereket egyaránt használunk. A Víz Keretirányelv egy előre rögzített paraméterkör rendszeres mérését tette kötelezővé. ezek a mérések képezik az alapját a vizek állapotértékelésének, amelynek során eldönthető, hogy a kitűzött víminőségi-ökológiai célok teljesültek-e.

 

A kémiai jellemzők között fontos szerepe van a növényi tápanyagoknak. Ezek az un. támogató jellemzők csoportjába tartoznak, melyek a vízi ökoszisztémák működése szempontjából fontosak. A minősítő rendszerek kidolgozása során az ökológiai és kémiai paraméterek összehangolására van szükség. 

 

A dolgozat célkitűzése, hogy a hazai monitoring adatok feldolgozásával validálásra kerüljenek az ökológiai minősítésben használatok vízkémiai jellemzők (elsősorban növényi tápanyagok) osztályhatárai.

 

A vizsgálat elvégzéséhez rendelkezésre áll egy uniós módszertani útmutató ("Best Practice Guide on establishing nutrient concentrations to support good ecological status").

 

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
MSc téma