Vízi környezeti monitoring

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKMV-2
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
1
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja a környezet állapot megfigyelését biztosító monitoring rendszerek alkalmazás szintű megismertetése a hallgatókkal. A tananyag tartalmazza a monitoring rendszerek kialakításának és működtetésének elméleti hátterét a mintavételezés- és hálózat kialakítás tervezésétől az analitikai módszereken át az adatfeldolgozásig. Az előadások és ahhoz kapcsolódó gyakorlati feladat során a hallgatók megismerik a vízi környezetvédelem területén működő adatgyűjtéseket, azok működésének feltételeit, jogi és gazdasági környezetét. Főbb témakörök: mintavételezés, mintavételi hibák statisztikai meghatározása, mérési program tervezése, adatok feldolgozása és kiértékelése.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
A tanulási eredmények értékelése két zárthelyi dolgozat és egy házi feladat, valamint az előadásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik (ZH1 - 40%; ZH2 - 30%; HF - 30%). Az előadások legalább 70%-án kötelező a részvétel, nagyobb hiányzási arány esetén (öt, vagy több alkalomról történő hiányzás esetén) a hallgató nem szerezheti meg a tantárgy kreditjét. Az aláírás megszerzésének további feltétele, hogy a zárthelyi dolgozatokon egyenként a maximális pontszám legalább 40%-át elérje a hallgató, valamint legalább elégséges érdemjeggyel értékelhető tervfeladatot adjon le.