Leírás

ÉPÍTMÉNYINFORMATIKAI MÉRNÖK MESTERSZAK

Az okleveles építményinformatikai mérnökök képzésének célja olyan szakemberek kibocsátása, akik képesek az épített környezettel és létesítményekkel kapcsolatos informatikai, építmény-információs fejlesztési, valamint irányítási és projektmenedzseri feladatok önálló ellátására korszerű informatikai rendszerek használatával, különös tekintettel a szakágak együttműködéséből adódó komplexitásra, annak kezelésére. Képesek továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények információs rendszereinek tervezésére, létrehozására és szakértésére. A képzésben megszerzett kompetenciák belépőt jelentenek számos multidiszciplináris és műszaki terület doktori iskolájába.

 

 

SZERKEZET-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERSZAK

Épített környezetünk elengedhetetlen részét képezik a tartószerkezetek, amelyek ezen képzés központjában állnak. Egy szerkezetépítő mérnök rengeteg építmény tervezésén, megvalósításán dolgozhat: sportcsarnok, völgyhíd, toronyház, folyóparti védmű. A tervezési, az erőtani- és az épületenergetikai méretezési eljárások területén a legújabb szoftverek használata hatalmas változást jelent az építőmérnöki tervezőmunkában, és nincs megállás, a fejlődés töretlen.

 

 

INFRASTRUKTURA-EPITOMERNOKI MESTERSZAK

Az infrastruktúra-építőmérnöki mesterszakon olyan mérnökök képzése folyik, akik a közúti és a vasúti közlekedés legkorszerűbb pályáit tervezik meg, akik a vízi közlekedést elősegítő új típusú műtárgyakat építik, és a légikikötők korszerű kifutópályáit tesztelik, illetve alakítják. A mesterszakon tanulók egy csoportja a felszíni és a felszín alatti vizek megismerésére helyezi hangsúlyt, tudva azt, hogy a vízkészlettel való gondos gazdálkodás az emberiség jövője szempontjából kiemelt jelentőségű.

 

 

FÖLDMÉRŐ- ÉS TÉRINFORMATIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK

Épített környezetünk létesítményeinek tervezése, kivitelezése, hatékonyüzemeltetése és fejlesztése során elengedhetetlen a térképi adatbázisok, korszerű helymeghatározási módszerek, a térinformatikai technológiák és az intelligens közlekedési rendszerek magas színvonalú alkalmazása. A földmérő- és térinformatikai mérnöki mesterszakot végző mérnökök nem csak korszerű geodéziai és távérzékelési módszerekkel segíthetik a térbeli adatgyűjtést, de mélyreható felsőgeodéziai és műholdas helymeghatározási ismeretekkel is rendelkeznek. 

 

MSc SPECIALIZÁCIÓK

Építményinformatikai mérnök specializáció

Magasépítő és rekonstrukció specializáció

Numerikus modellezés specializáció

Tartószerkezetek specializáció

Geotechnika és mérnökgeológia specializáció

Nukleáris építmények specializáció

Út- és vasútmérnöki specializáció

Víz- és vízi környezetmérnöki specializáció

Földmérő és térinformatikai mérnök specializáció

 

 

Dékáni utasítás:

Tárgyfelvétel a BSc és MSc képzésekben