Általános információk

Általános információk a Doktori Iskoláról:

 
Tudományterületi besorolás
Műszaki tudományok
Természettudományok
 
Tudományági besorolás
Építőmérnöki tudományok
Földtudományok
 
A megalapozó mesterszak (képzési ág)
Infrastruktúra-építõmérnök mesterszak
Szerkezet-építõmérnök mesterszak
Földmérõ- és térinformatikai mesterszak
 
A kiadandó doktori fokozat elnevezése
doktor (PhD)
 
A doktori iskola vezetõje
Dr. Kollár László
egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építõmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék
H-1521 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. Kmf. 85/11.
 
A doktori iskola minőségbiztosítási tevékenységeinek koordinátora
Dr. Németh Róbert
egyetemi docens