Kurutzné Dr. Kovács Márta

Beosztás:

Telefonszám:

+36 1 463 1326

Szoba:

K. ép / mf. 63/4.

Kutatási terület:

 • Variációs elvek egyenlőtlenségi feltételekkel
 • Egyoldalú, szubdifferenciális kapcsolatú szerkezetek állapotváltozás-vizsgálata
 • Nemsima és nemkonvex potenciálfüggvényű szerkezetek stabilitás-vizsgálata
 • Deformáció-függő terhelési folyamatok és tökéletlenség-érzékenységi vizsgálatok
 • Anyagi és szerkezeti nemlinearitások egymásra hatása
 • Anyagi instabilitás és károsodás
 • Az emberi lumbális gerinc kísérleti és numerikus biomechanikája
 • Biomechanikai paraméteranalízis
 • A lumbális gerinc numerikus modellje, konzervatív terápiák számítógépes szimulációja, az anyagállandóinak paraméter-identifikációja
 • A csont-protézis kapcsolat és károsodási folyamatainak numerikus elemzése
 • Osteoporotikus gerinc-csigolyák csontszilárdság-meghatározása mechanikai és képalkotó módszerekkel
 • A gerinc új műtéti eljárásainak numerikus szimulációja

Életrajz:

Publikációk:

MTMTScopusPublonsORCIDGoogleScholarResearchGateODTMicrosoft Academic Search