A vasúti pályaszerkezeti elemek környezetet terhelő zaj- és rezgéshatásai és azok csökkentése (The noise and vibration effects and reduction methods of railway track elements)

Primary tabs

Erre a témakiírásra nem lehet jelentkezni.
Nyilvántartási szám: 
19/10
Témavezető e-mail címe:
bocz.peter@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A vasúti közlekedés fejlődésével a lakóterületek közelében működő felszíni és föld alatti vasutak rezgés- és zajterhelése egyre inkább a lakosságot érő környezetterhelés fontos, sok területen meghatározó elemévé válik. A hagyományos pályaszerkezetek mellett terjedőben vannak korszerű anyagokból készülő több funkciós rugalmas elemek is, melyek rezgés- és zajcsökkentő hatással is rendelkeznek. A javasolt téma célja ezen pályaszerkezeti elemek jellemzőinek, működési mechanizmusainak feltárása, a velük elérhető környezetterhelés-csökkentés számszerűsítése és optimális tervezési eljárások, módszerek kidolgozása.
Elvégzendő feladatok és kidolgozandó témakörök:
    • A témakör hazai és nemzetközi irodalmának feldolgozása, azokból levonható következtetések;
    • A vonatkozó hazai-, és nemzetközi szabványok-, előírások áttekintése, azok összefoglalása;
    • Helyszíni pályamérések (zaj-, és rezgésmérések) végzése, az eredmények feldolgozása, következtetések levonása;
    • Laboratóriumi mérések végzése (zaj-, és rezgésmérések), az eredmények feldolgozása, következtetések levonása;
    • A vasúti pályaszerkezeti elemekben lejátszódó rezgés- és zajkeltési folyamatok szimulációja, modellezése;
    • A modellből nyerhető számítási eredmények összevetése a helyszíni vizsgálatok adataival, a modell szükség szerinti korrekciója és finomítása;
    • Optimális tervezési metodikák kidolgozása és verifikációja kísérleti adatok alapján
 
A téma meghatározó irodalma: 
    1. Remington, P.J., Wheel/rail noise, part I: Characterization of the wheel/rail dynemic system, Journal of Sound and Vibration, vol. 46. pp. 359-380 (1976);
    2. D.J. Thompson, Wheel-rail noise: theoretical modelling of the generation of vibrations. PhD thesis, University of Southampton (1990);
    3. D.J. Thompson, Wheel-rail noise generation, part I: introduction and interaction model. Part I: Introduction and interaction model, Part II: Wheel vibration, Part III: Rail vibration. Journal of Sound and Vibration, Vol. 161. pp. 387-446 (1993);
    4. Heckl, M., Hauck, G. and Wettschureck, R., Structure-borne sound and vibration from rail traffic, Journal of Sound and Vibration, Vol.193. No. 1. pp. 175-184. (1996);
    5. Az International Workshop on Railway Noise konferenciasorozat kiadványai (1976 és 2016 között három évenként, összesen 12, a legutolsó helye és ideje: Terrigal, Australia, 2016).
 
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
   1. Sínek Világa;
    2. Műszaki Szemle;
    3. Der Eisenbahningenieur;
    4. Eisenbahntechnische Rundschau;
    5. Der Nahverkehr;
    6. Railway Gazette;
    7. Akusztikai Szemle;
    8. Journal of Sound and Vibration (Scopus, WoS);
    9. Noise Control Engineering Journal (Scopus, WoS);
    10. Sound and Vibration;
    11. Lärmbekämpfung;
    12. Journal of the Acoustical Society of America (Scopus, WoS)....
 
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
    1. Vibration-based condition monitoring of Tramway track from in service vehicle using time-frequency processing techniques In: Stjepan, Lakušić (szerk.) Proceedings of the 5th International Conference on Road and Rail Infrastructures – CETRA 2018 Zágráb, Horvátország : University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, (2018) pp. 631-638. , 8 p.
    2. Vasvári, Gergely ; Bocz, Péter ; Kisgyörgy, Lajos, Etraffic – an Open Access Transportation Model, PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 61 : 3 pp. 564-568. , 5 p. (2017)
    3. Vinkó, Ákos ; Bocz, Péter, Experimental Investigation on Condition Monitoring Opportunities of Tramway Tracks PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 62 : 1 pp. 180-190. , 11 p. (2017)
    4. Vinkó, Ákos ; Bocz, Péter, Detecting track irregularities from the vibration analysis of wheel-rail contact on tramway track pp. 1-8. , 8 p., In: Ing, Peter PLATKO PhD; Ing. Vlasta ONDREJKA HARBUĽÁKOVÁ, PhD.; Ing., Viola HOSPODÁROVÁ; Ing., Tomáš OLEXA; Ing., Michaela SMOLÁKOVÁ (szerk.) Young Scientist 2017 : 9th International Scientific Conference of Civil Engineering, Košice, Szlovákia : Technical University of Kosice, (2017)
    5. Vinkó, Ákos ; Bocz, Péter, Proposal for the wheel profile of the new tram-train vehicle in hungary' pp. 709-714.,In: Stjepan, Lakušić (szerk.) Road and Rail Infrastructure IV: proceedings of the 4th International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2016, Zágráb, Horvátország : University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, (2016)
*******************
    1. F. Augusztinovicz, P.Fiala and A. B. Nagy, Practical design of vibration isolation of buildings against structure-borne noise, generated by underground trains. Proceedings of the 7th Alps-Adria Acoustics Association Congress on Sound and Vibration with Exhibition. Ljubljana, 2016. pp. 19-25.;
    2. F. Augusztinovicz, P. Fiala, A.B. Nagy, F. Márki and Z. Horváth, Design, construction and verification measurements of vibration isolation of the new Budapest metro line M4, with special regard to structure-borne noise levels in surrounding buildings, Proc. International Conference on Noise and Vibration Engineering, Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, 2014. pp. 3397-3411. (ISBN:9789073802919);
    3. J. Angster, A. Miklós, P. Rucz and F. Augusztinovicz, The physics and sound design of flue organ pipes, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA (ISSN: 0001-4966) (eISSN: 1520-8524) 132: (3) p. 2069. (2012);
    4. F. Augusztinovicz, Vibro-acoustic design of the stage floor reconstruction of a concert hall; APPLIED ACOUSTICS (ISSN: 0003-682X) Vol. 73: (6-7) pp. 648-658. (2012);
    5. Sh. Gupta, P. Fiala, G. Degrande, V. Augusztinovicz and G. Lombaert, Numerical model for ground-borne vibration and noise from underground railways, Proc. of the 7th European Conference on Structural Dynamics (EURODYN2008) Southampton: 2008. Paper E23. 12 p.
 
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
    1. A B Nagy, P Fiala, F Márki, F Augusztinovicz, G Degrande, D Brassenx, Prediction of interior noise in buildings, generated by underground rail traffic, In: Proc. 8th International Workshop on Railway Noise. Buxton, Egyesült Királyság, 2004.09.08-2004.09.11. (2)pp. 613-620.;
    2. Augusztinovicz F, Márki F, Gulyás K, Nagy A B, Fiala P, Gajdátsy P, Derivation of Train Track Isolation Requirement for a Steel Road Bridge Based on Vibro-acoustic Analyses, JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 293:(3-5) pp. 953-964. (2006);
    3. Nagy A B, Fiala P, Márki F, Augusztinovicz F, Degrande G, Jacobs S, Brassenx D, Prediction of Interior Noise in Buildings Generated by Underground Rail Traffic. JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 293:(3-5) pp. 680-690. (2006);
    4. Fiala P, Degrande G, Augusztinovicz F,. Numerical Modelling of Ground-borne Noise And Vibration in Buildings Due to Surface Rail Traffic, JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 301:(3-5) pp. 718-738. (2007);
    5. Wyckaert K, Augusztinovicz F, Sas P, Vibro-acoustical Modal Analysis: Reciprocity, Model Symmetry, And Model Validity, JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA 100:(5) pp. 3172-3181. (1996).
 
Hallgató: 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Csortos Gabriella (2017/2021/2024)
Vinkó Ákos (2013/2016/2018)
Csortos Gabriella (2017/2021/2024)
Státusz: 
elfogadott