Hidromorfológia

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVVMV-2
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A tantárgy célja, hogy a hallgató elsajátítsa a vízfolyások hidromorfológiai leírásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Ennek megfelelően a félév során kitérünk az áramlások elméleti leírására, azok gyakorlati alkalmazhatóságára, az áramlásmérési eljárásokra, a turbulencia szerepére, annak elméleti leírására és mérésére, a hordalékvándorlás elméleti, tapasztalati leírására és mérési eljárásaira, a mederanyag elemzésére, a folyók nagyléptékű alaktani jellemzésére, a geofizikai medermérésekre és vízgyűjtő szintű hordalékvizsgálatokra is. A tantárgyban az elméleti oktatás mellett a hallgatók egy terepi mérőgyakorlaton is részt vesznek.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
3/3 nap