Mozgásvizsgálat digitális képek alapján

Rövid leírás: 

Mérnökgeodéziai célú mozgásvizsgálatok területén számos lehetőség kínálkozik digitális képek, digitális képfeldolgozási módszerek alkalmazására. Különösen időben gyors, és csekély mértékű mozgások meghatározása területén. A Geodézia Tanszék munkatársai pl. a Rákóczi híd 2015. évi próbaterhelése során alkalmaztak digitális képeket a saruelmozdulás kimutatására. Teodolittal mm osztású acélszalagon végeztünk egyenesre mérést, és a távcső látómezejét digitális mikroszkópkamerával filmeztük, rögzítettük. A video lejátszásával az elmozdulások vizuálisan is megfigyelhetők, értékelhetők, ugyanakkor digitális képfeldolgozási módszerekkel automatizáltan is kiértékelhetők. A rövid távolságnak és a geodéziai távcső nagyításának köszönhetően a digitális képen 1 pixel nagyjából 0,01 mm-nek felelt meg, gyakorlatilag század mm pontosan mérhető volt a saruelmozdulás. Az eddigi eredményeinkről a 2015. Mérnökgeodzia konferencián számoltunk be, az előadás videófelvétele, valamint az előadás prezentációja is megtekinthető a konferencia honlapján. A Rákóczi híd próbaterhelése során kapott eredményeinkről néhány kép:

 

Az általunk kidolgozott módszerek finomíthatók, további mérnökgeodéziai feladatokra is alkalmazhatók. TDK kutatás keretében pl. a mm osztású acél szalag helyett a képfeldolgozási eljárások számára kedvezőbb képet kellene tervezni. Vagy pl. a mérések nyílt forrású programokkal (pl. opencv) történő automatikus kiértékelési lehetősége tovább vizsgálható. Megjegyezzük, hogy a 2013. évi TDK konfernecián Piri Dávid és Weszelovits Gergő hasonló témával foglalkoztak, dolgozatuk a TDK archivumban elérhető.

Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma