Infrastruktúra szerkezetek földművei

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOGMMG-4
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Tárgyfelelős: 
Leírás: 
A tantárgya célja, hogy a hallgató megértse az infrastruktúra beruházások földmunkáinak
 
különleges geotechnikai szempontjait. Ennek során a hallgató megismeri a földrengések okozta
 
hatásokat (károk típusai, állékonyság számítási módszerek, megfolyósodás lehetősége, esetek
 
bemutatása, károk, gátszakadások), puha talajon történő földműépítés kérdéskörét (elsődleges
 
és másodlagos konszolidációs süllyedések, szalagdrén alkalmazása, vibroflotáció, dinamikus
 
tömörítés, lépcsős építés, túltöltés, kőtömzsök építése, homokcölöpök készítése), valamint a
 
föld és kőszórás nagygátak tervezési sajátosságait, az árvízvédelmi gátak és zagygátak
 
földmunkáinak tervezési, kivitelezési és ellenőrzési kérdéseit, és a buzgár képződés és
 
hidraulikus talajtörés vizsgálatát.
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/1/0