Műszaki mechanika

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOTMAMM1
Kredit: 
3
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Leírás: 

A statika alapjai. A szilárdságtan alapjai. Az anyagi pont dinamikájának alapjai. Mechanikai rezgések. Ajánlott irodalom: Gáspár Zs., Tarnai T.: Statika, 2002. Kaliszky S., Kurutzné Kovács M., Szilágyi Gy.: Mechanika II., Szilárdságtan, 2000. Györgyi J.: Dinamika, 2003.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0
Jegykialakítás szempontjai: 
Az aláírás megszerzésének feltételei: A hallgató által kiválasztott két dolgozat átlagos eredménye érje el az 50%-os szintet. A jegykialakítás szempontjai: 40% ZH, 60% vizsga