Környezetmérnöki alapok

Elsődleges fülek

Neptun kód: 
BMEEOVKAKM1
Kredit: 
2
Oktatott félév: 
0
Típus (féléves, vizsgás): 
féléves
Leírás: 

A tárgy célja természettudományos és környezetmérnöki ismeretek nyújtása a mérnöki tevékenység műveléséhez szükséges alapszintű tájékozottság megszerzéséhez. Témakörök: ökológiai alapfogalmak, elemek anyagforgalma a természetben, az emberi tevékenységek ökológiai és globális környezeti hatásai. Az ökológiai lábnyom. Energiatermelés és megújuló energiaforrások. Környezeti hatások fogalma, jellemzése, az építőmérnöki tevékenység környezeti hatásai (víz-, levegő- és talajszennyezések), városi környezet jellemzése és jellegzetes problémái, vonalas létesítmények környezeti hatásai. A környezet tervezés és hatáselemzés módszerei (MFA, LCA, környezeti modellek). Környezeti hatásvizsgálat készítésének célja, lépései, módszerei, jogszabályi vonatkozásai.

Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/0/0