Dr. Horváth Kálmán

Beosztás:

Telefonszám:

+36 1 463 1353

E-mail:

horvath.kalman@epito.bme.hu

Szoba:

K. ép / mf. 26/7.

Kutatási terület:

Tudományos témája a refrakció kutatás és a látástávolság vizsgálata. Ebből a tárgykörből 48 önálló tanulmánya jelent meg, köztük 16 idegen nyelven. A KAPG nemzetközi tudományos együttműködés keretében 1976-1988. között a refrakcióvizsgálatokkal foglalkozó Projekt II-4-3 munkacsoport magyar koordinátora. A munkacsoport 6 konferenciáján tartott előadást a saját és a hazai kutatások eredményéről. Specifikációja alapján – kutatási és oktatási célra – a Meteorológiai Szolgálat laboratóriuma nagypontosságú hőmérsékleti gradiensmérő-műszert fejlesztett ki.
Kutatási eredményeit 3 FIG konferencián és 16 nemzetközi szimpóziumon, továbbá 9 külföldi egyetemen tartott előadásain ismertette. Szemináriumi előadást tartott a Helsinki és – három alkalommal – a Gráci Műszaki Egyetemen.
Kutatási témájának eredményeit 6 mérnöktovábbképző tanfolyamon ismertette.
Irodalmi munkásságát 99 tanulmány – köztük 18 idegennyelvű – fémjelzi. Publikációira 30 bel- és külföldi tanulmány hivatkozik. Hat egyetemi és egy mérnöktovábbképző jegyzetet írt, három szakkönyv társszerzője.
Mintegy 50 éve foglalkozik a geodézia és a jogtudomány kapcsolatával és kölcsönhatásával. Ennek keretében vizsgálta, hogy az elmúlt közel másfél évszázadban készült nagyméretarányú térképek pontossága mennyire elégíti ki a jogbiztonság követelményét. Az ebben a tárgykörben készült szakvélemények alapozzák meg ugyanis a jogilag is, társadalmilag is megalapozott bírósági ítéleteket.
Ebben a tárgykörben 31 tanulmánya jelent meg, köztük 1 idegen nyelven, 7 a Magyar Jog c. folyóiratban. 17 előadást tartott, ezek közül hármat országos szakértői konferencián, kettőt a Magyar Bíróképző Akadémián.

Életrajz:

Tudományos fokozat

 • PhD cím és habilitáció (1995)
 • Magyar Tudományos Akadémia doktori (Dr. Sc.) fokozat (1994)
 • Magyar Tudományos Akadémia kandidátusi fokozat (1970)
 • egyetemi doktor (dr. techn.) (1964)

Végzettség

 • Okl. mérnök (József Nádor Műszaki Egyetem Mérnöki kar, 1949)

Közéleti tevékenység

Tagságok
Funkciók
 • Igazságügyi Műszaki Szakértői Bizottság (IMSZB) Építőmérnöki Albizottságának 1985-től titkára, 2004-től elnöke volt.
Díjak
 • Miniszteri dicséret (1984, 1987)
 • Rektori dicséret (1994, 1995)
 • Tűzvédelmi emlékérem (1986)
 • Forradalmi emlékérem (1992)
 • Fasching emlékérem (1996)
 • BME emlékérem (1997)
 • Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (1998)
 • Arany diploma (1999)
 • Professzor emeritus (2006)
 • Vásárhelyi Pál emlékplakett (2006, 2011)
 • Szakértői Kamara jubileumi 50 éves szakértői oklevél (2007)
 • Gyémánt diploma (2009)
 • Vas diploma (2014)
 • Jubileumi arany doktori diploma (2014)
 • Életfa emlékplakett arany fokozat (2017)
 • Miniszteri elismerő oklevél (2017)
Érvényesség: 2017.03.20.

 

Publikációk:

MTMT