Kozák Miklós könyvének bemutatója

Rendezvény

 
A Vízügyi Tudományos Tanács Jövőépítés a vízgazdálkodásban című életmű kötet sorozatának negyedik köteteként megjelent Dr. Kozák Miklós professzor könyve Vízgazdálkodási nagyműtárgyak mint a nemzetgazdaság fejlesztésének eszközei címmel.
 
 
Bemutatására a BME alapításának 240. jubileumi évfordulója alkalmából rendezett szakmai-tudományos programokhoz kapcsolódva kerül sor
 

 

2022. március 2 -án 10:00 órai kezdettel

A BME Központi épület, Kmf 79. termében

 
Kozák professzor a magyar víztudományok és a vízmérnöki oktatás kiemelkedő egyénisége volt. A legjelentősebb szakmai és tudományos eredménye a víztudományokban új korszakot nyitó számítógépes forradalom kezdetén végzett úttörő tevékenysége, a hidroinformatika hazai születésében, a számítástechnika oktatásának megkezdésében való szakmatörténeti jelentőségű közreműködése, a számítógépes hidrodinamikai modellezés meghonosítása Magyarországon, ezen belül a nempermanens vízmozgások számítógépes modellezéséről szóló, nemzetközi szempontból is úttörő jelentőségű könyvének megírása. A vízépítéstudomány hazai és nemzetközi fejlődése szempontjából is fontos tevékenysége volt a vízépítési tapasztalatok és hibák összegyűjtése és értékelése, és az ezekben a témakörökben írt könyveinek elkészítése. Életművének fontos része a vízmérnöki tevékenység, a vízépítési műtárgyak társadalmi jelentőségének bemutatására, az ezekkel kapcsolatos tévhitek eloszlatására irányuló fáradhatatlan munkája. Jó intézeti igazgató és tanszékvezető volt, tudományos iskolát teremtett, kiemelkedő tulajdonsága volt az igazságkeresés és az emberségesség. Nagyszerű tudós, tanár és EMBER volt.