Folyók mederanyagának vizsgálata kép alapú eljárásokkal

Rövid leírás: 

A folyók mederanyaga meghatározó szerepet játszik számos áramlási és hordalékvándorlási folyamatban. Ismereteink mégis korlátosak, mert - különösen nagy folyókban, mint a Duna - a mintavétel körülményes és korlátozott információval bír. Ebben a kutatásban olyan eljárásokat dolgozunk ki, amelyek a mederfenék videózásával, és a képsorozatok elemzésével szolgáltatnak információt a mederanyag szemösszetételéről, és a korábbi kisszámú, pontbeli adat helyett akár mederanyag térképek előállítása valósulhat meg. A TDK-zó hallgatónak célszerű ismernie a Matlabot és nyitottnak lenni terepi mérésekben való részvételre és számítógépes adatfeldolgozásra.

Image result for basegrain

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma