Vízhálózati mérési hibák felderítésének módszertani kidolgozása

Elsődleges fülek

Nyilvántartási szám: 
18/56
Témavezető neve: 
Témavezető e-mail címe:
fulop.roland@emk.bme.hu
A témavezető teljes publikációs listája az MTMT-ben:
A téma rövid leírása, a kidolgozandó feladat részletezése: 
A vízhálózatok üzemeltetése kapcsán nyert online hálózati körzetmérések (DMA körzetek) szolgáltatta vízszállítási és nyomásadatokat számos helyen felhasználják. Ezek segítségével azonosíthatók a csőtörések, vízveszteségek, illetve nyomon követhetők a fogyasztási értékek. A fogyasztások megbízható előrejelzése gazdaságossági kérdés az üzemeltetőknél. Ez alapján köthetik le az energiavételézésüket a szolgáltatók felé, illetve választhatják meg az energiaköltség szempontjából optimális tározótöltési menetrendet. Tapasztalatok szerint a vízmérlegek a legritkábban mutatnak egyensúlyt ezekben a DMA körzetekben, amelyek többnyire mérési hibákra vezethetők vissza. A hibák nagyságrendje meghaladja a hitelesített mérők megengedhető pontosságát. A hibák származhatnak mérőtől, feldolgozásból, körzet kialakításból. Ezek a hibák a legkülönbözőbb modellek kalibrációját, validációját teszik lehetetlenné.
 
Ezért a javasolt kutatási téma célja, hogy:
 
Egy olyan hálózathidraulikai vizsgálatokra alapozott valószínűségi alapú modell felállítása, amely információt nyújt az üzemeltető számára a hiba típusára és lehetséges helyére vonatkozóan.
 
Jelölttől a kutatás részeként az alábbiakat várjuk:
 
    1. Témával kapcsolatos szakirodalom feltárása, értékelése
    2. Mintaterület kijelölése, hálózathidraulikai modell felépítése, elemzése
    3. Vízfogyasztói szokások elemzése, fogyasztások előrejelzése
    4. Vízmérleghibát eredményező anomáliák összegyűjtése, minősítése
    5. Valószínűség alapú modell felállítása a vízmérleghiba okára, helyére vonatkozóan
    6. Ajánlás kidolgozása az üzemeltetők számára a vízmérleghibák csökkentési metodikájára
A téma meghatározó irodalma: 
    1. Ragot J.,  Maquin D., (2006) Fault measurement detection in an urban water supply network. Journal of Process Control, Vol. 16, Iss. 9 pp. 887-902, 2006. https://doi.org/10.1016/j.jprocont.2006.06.005
    2. P. B. Cheung, G. V. Girol, N. Abe, M. Propato, Night flow analysis and modeling for leakage estimation in a water distribution system, in: Integrating Water Systems – Boxall & Maksimovic (eds), London, 2010
    3. A. Knobloch, N. Guth, P. Klingel, Automated Water Balance Calculation for Water Distribution Systems, Procedia Engineering 89 (2014) 428–436.
    4. [5] L Hovany, Error in Water Meter Measuring Due to Shorter Flow and Consumption Shorter Than the Time the Meter was Calibrated, 5th International Symposium on Exploitation of Reneweble Energy Sources (2013)
A téma hazai és nemzetközi folyóiratai: 
    1. European Journal of Transport and Infrastructure Research (Wos)
    2. Engineering Failure Analysis (Sci)
    3. Journal of Hydroinformatics (Sci)
    4. Urban Water Journal (Sco)
    5. Water Reseach (Sci)
    6. EPIC Series in Engineering
    7. Vízmű Panoráma: Víz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége lapja
    8. Hidrológia Közlöny
    9. Periodica Politechnica Civil Engeneering (Sco) 
A témavezető utóbbi tíz évben megjelent 5 legfontosabb publikációja: 
    1. Bibok, A., Fülöp, R., (2018), Optimal Time Step Length to Minimize Uncertainty of Zonal Water Balance Calculation in Drinking Water Distribution Systems, EPIC SERIES IN ENGINEERING,  Vol. 3 pp.: 266-273 ISSN: 2516-2330
    2. Bibok, A., Fülöp, R., (2018), Hydraulic Model Calibration of Pressure Reduced Zones with Multiple Input Valves, , EPIC SERIES IN ENGINEERING, Vol. 3 pp.: 274-281 ISSN: 2516-2330
    3. Bogárdi, I., Fülöp, R. (2012) A space-time probabilistic model for pipe network reconstruction planning URBAN WATER JOURNAL 9 : 5 pp. 333-346. Paper: 1573062X , 14 p. DOI WoS Scopus
    4. Bogárdi, I., Fülöp, R., A spatial probabilistic model of pipeline failures PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 55 : 2 pp. 161-168. , 8 p. (2011) DOI WoS Scopus
    5. Fülöp, R., Fülöp, J.,Gondolatok a víziközmű-hálózatok rekonstrukciójához VÍZMŰ PANORÁMA: VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉGE LAPJA 26 : 1 pp. 4-6. , 3 p. (2018) 
A témavezető fenti folyóiratokban megjelent 5 közleménye: 
    1. Bibok, A., Fülöp, R., (2018), Optimal Time Step Length to Minimize Uncertainty of Zonal Water Balance Calculation in Drinking Water Distribution Systems, EPIC SERIES IN ENGINEERING,  Vol. 3 pp.: 266-273 ISSN: 2516-2330
    2. Bibok, A., Fülöp, R., (2018), Hydraulic Model Calibration of Pressure Reduced Zones with Multiple Input Valves, , EPIC SERIES IN ENGINEERING, Vol. 3 pp.: 274-281 ISSN: 2516-2330
    3. Bogárdi, I., Fülöp, R. (2012) A space-time probabilistic model for pipe network reconstruction planning URBAN WATER JOURNAL 9 : 5 pp. 333-346. Paper: 1573062X , 14 p. DOI WoS Scopus
    4. Bogárdi, I., Fülöp, R., A spatial probabilistic model of pipeline failures PERIODICA POLYTECHNICA-CIVIL ENGINEERING 55 : 2 pp. 161-168. , 8 p. (2011) DOI WoS Scopus
    5. Fülöp, R., Fülöp, J.,Gondolatok a víziközmű-hálózatok rekonstrukciójához VÍZMŰ PANORÁMA: VÍZ- ÉS CSATORNAMŰVEK ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉGE LAPJA 26 : 1 pp. 4-6. , 3 p. (2018) 

A témavezető eddigi doktoranduszai

Bibok Attila (2015/2020/2023)
Státusz: 
elfogadott