Közúti közlekedés csomóponti mozgásainak vizsgálata városi csomópontokban

Rövid leírás: 

Városi csomópontok esetén az egyidejű jármű és egyéb közlekedésben résztvevő felek mozgásukban akadályozzák egymást. Az akadályoztatás mértékének meghatározása különös jelentőséggel bír a csomóponti kapacitások szempontjából, ezért a Hallgató feladata az általa kiválasztott nagy forgalmú városi csomópont(ok)ban a közlekedő felek járműmozgásainak felvétele, az eredmények kiértékelése és esetleges fejlesztési lehetőségek feltárása.

Javasolt szint: 
BSc téma