Talajerősítő hatás becslése empirikus módszerrel

Rövid leírás: 

A talajerősítő hatás megfelelő meghatározása alapvető fontosságú a megbízható földrengés-méretezéshez. Egy adott földrengés rekord esetéhez elérhetőek számítási módszerek (pl. ekvivalens lineáris, nemlineáris numerikus analízis) a talajerősítő hatás számításához, azonban a probléma komplexitása miatt a hatás számszerűsítéséhez több földrengés figyelembe vétele és az eredmények statisztikai értékelése szükséges. Ilyen részletes számítás elvégzése sok esetben nem gazdaságos az eljárás összetettsége miatt. A földrengés-szabványok általában egyszerűsített módszereket (pl. talajkategóriák és ehhez rendelt szorzótényezők) kínálnak a talajhatás figyelembe vételére, aminek az alapja általában egy talajviszonyokra jellemző paraméter (pl. vs,30). Ezek a módszerek könnyen alkalmazhatóak, a megbízhatóságuk azonban megkérdőjelezhető. Jelen TDK kutatás célkitűzése olyan tapasztalati összefüggés(ek) amikkel a helyszíni talajerősítő hatás jól becsülhető. 

Javasolt szint: 
MSc téma