ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM 2021/22

ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG PROGRAM 2021/22


 

Új Nemzeti Kiválóság Program 2021/22 fordulója

Tájékoztatás az ÉMK hallgatói, fiatal kutatói számára

 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a 2021/2022-es tanévben is 5-12 hónapos ösztöndíjra pályázhatnak BME-s vagy leendő BME-s hallgatók. Az egyetem ÚNKP oldala ismerteti a részleteket. Ez a kari oldal, amellett, hogy összefoglalja a lényeget, kitér a dékáni szándéknyilatkozatra és a felsőbb kategóriákban a tudományos teljesítmény ismertetésének elvárt formátumára.

Az ösztöndíjprogram alapvető célja a hallgatói, kutatói és művészeti kiválóság támogatása a felsőoktatásban, gazdája az Innovációs és Technológiai Minisztérium. Tavalyhoz képest nem változott az ösztöndíj sémája.

Az idei pályázati kategóriák:

 • Alapképzés (ÚNKP-21-1): 100.000 Ft/hó összeggel, 5 vagy 10 hónapra.
 • Mesterképzés (ÚNKP-21-2):  100.000 Ft/hó összeggel, 5 vagy 10 hónapra.
 • Doktori képzés (ÚNKP-21-3):  100.000 Ft/hó összeggel, 5, 7 vagy 12 hónapra.
 • Fiatal kutatók „Tudománnyal Fel!” (ÚNKP-21-4):  doktorvárományosi (=abszolvált doktoranduszi) és posztdoktori ösztöndíj 200.000 Ft/hó összeggel, 6 vagy 12 hónapra.
 • Bolyai+ (ÚNKP-21-5): Az egyidejűleg az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatókat, kutatóknak ad többletösztöndíjat, 200.000 Ft/hó összeggel, 12 hónapra.
 • „Tehetséggel fel!” (ÚNKP-21-6): a pályázáskor még középiskolás, középiskolai tanulmányi versenyen eredményes, és ősztől már elsőéves tehetséges hallgatókat támogatja, 100.000 Ft/hó összeggel, 5 vagy 10 hónapra. Megjegyezzük, hogy a jövőbeli elsőévesek a „Tehetséggel Fel!” pályázat helyett az Alapképzés (ÚNKP-21-1) pályázatot is választhatják, más elbírálási feltételekkel és célokkal.

A pályázatok benyújtásának határideje:

Ösztöndíj-kategória

Kutatási terv és nyilatkozatok (ld. alább) előzetes benyújtási határideje

Teljes pályázat benyújtási határideje

ÚNKP-21-1 Alapképzés

2021.05.16.

2021.05.20.

ÚNKP-21-2 Mesterképzés

2021.05.16.

2021.05.20.

ÚNKP-21-3 Doktori képzés

2021.05.16.

2021.05.20.

ÚNKP-21-4 Tud. fel!

2021.05.16.

2021.05.20.

ÚNKP-21-5 Bolyai+

2021.06.18.

2021.06.22.

ÚNKP-21-6 Teh. fel!

2021.06.24.

2021.06.28.

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatóknak ajánljuk figyelmébe az aktuális kari TDK-témakínálatot. Ha itt találnak érdekeset, akkor a témavezetővel konzultáljanak és használják ki a segítségét a kutatási terv és a pályamű összeállításában.

Kifejezetten a most még középiskolás, de szeptembertől nálunk kezdő BSc hallgatóknak szólnak Junior TDK-témáink. Keressék bizalommal a témához megadott témavezetőt! 

A pályázatok benyújtásáról a BME külön utasítása rendelkezik. Az utasítás legfrissebb változata a BME 2021/22-es ÚNKP oldaláról is elérhető. Ezek közül kiemelünk néhány fontos információt:

 • A teljes pályázati anyagot a BME ÚNKP Portálon keresztül, kizárólag elektronikusan kell benyújtani.
 • A „Tehetséggel Fel!” kategóriában a karunkra pályázatot benyújtókat kérjük, hogy a pályázati adatlap kitöltése előtt keressék fel Dr. Krámer Tamás ÚNKP ügyintézőt.

Kari szándéknyilatkozat

A kari szándéknyilatkozatot a dékán adja ki a kutatási terv és a tanszéki fogadókészség megtekintése után. Ennek előfeltétele, hogy a pályázók 2021.05.16-ig "Kutatási tervdokumentum" típusként egyetlen fájlba tömörítve feltöltsék az ÚNKP platformra az alábbi három dokumentumot:

 • kutatási terv
 • aláírt témavezetői támogató nyilatkozat (kivéve leendő elsőéves BSc-sek és posztdoktorok)
 • aláírt tanszékvezetői támogató nyilatkozat

Ezután írjanak egy kérelmet a dékánnak címezve, amelyben kérik, hogy fogadja be az ÚNKP-21 pályázatukat a platformra feltöltött kutatási terv és nyilatkozatok alapján. A kérelmet 2021.05.16-ig (ÚNKP-21-5: 2021.06.18-ig; ÚNKP-21-6: 2021.06.24-ig) küldjék el emailen Krámer Tamás (kramer.tamas@emk.bme.hu) kari ÚNKP felelős részére.

A dékán ezek alapján írja alá a befogadható pályázatok szándéknyilatkozatát, majd azt a Dékáni Hivatal a pályázó beavatkozása nélkül feltölti a platformra.  

 

Tudományos teljesítmény ismertetése doktorandusz és Tudománnyal Fel! pályázatok esetén

Az ÚNKP-21-3 és ÚNKP-21-4 típusú pályázatokhoz kérjük, hogy a doktori iskolánk minimumkövetelményeihez igazított sablont kitöltve számoljanak be a tudományos teljesítményükről:

 

További kérdésekkel a Karon Dr. Krámer Tamás tudományos dékánhelyettes, ÚNKP-felelős áll rendelkezésükre.