Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Pályázat

 

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására. A pályázat célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj-támogatás formájában.

 

Benyújtási határidő: 2022.március 21.

 

Támogatási időszak a Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2021. július 1. és 2022. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

 

Támogatható tevékenységek az ún. „B” komponens esetében:

 • A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményében, alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
 • Támogatott tevékenység: egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány, vagy tudományos cikk, vagy szakdolgozat, vagy TDK-dolgozat, vagy könyv, könyvfejezet, vagy oktatási segédanyag, vagy egyéb műszaki alkotás, vagy művészi alkotás, vagy hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása), vagy hazai/külföldi egyéni kiállítás, vagy bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel.
 • Az alábbi tudományágak közül választhatnak a Pályázók:
  • Agrártudományok
  • Bölcsészettudományok
  • Hittudomány
  • Műszaki tudományok
  • Művészetek
  • Orvostudományok
  • Társadalomtudományok
 • Az ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:
  • Tudományos kutatómunkához kapcsolódó utazás költségei
  • Tudományos kutatómunkához kapcsolódó szállás költségei
  • Tudományos kutatómunkához kapcsolódó beszerzések (berendezési tárgyak nem támogatottak!)
  • Egyéb költségek (konferencia részvételi díj, biztosítás, nyomdai/publikációs költségek)

 

További részletek és az ösztöndíjpályázat dokumentumai itt érhetők el:

https://palyazatmenedzser.hu/nemzet-fiatal-tehetsegeiert-osztondij-2022-palyazat-kiemelkedoen-tehetseges-fiatalok-egyedi-fejlesztesenek-osztonzese-celjabol/