Python programkönyvtár létrehozása geodéziai számítási feladatok megoldásához

Rövid leírás: 

A legegyszerűbb geodéziai számítások megoldásátóltól az összetettebb számítási  feladatok megoldásáig egy olyan programkönyvtár egyes részleteinek megalkotása, melyek egységes szemlétet alapján készülnek el. A megoldás során minden szabadon elérhető Python modult felhasználunk, melyek a bonyolúlt számítási feladatok megelodását is leegyszerűsítik (pl. numpy, pandas, scipy, stb.). A feladat szerteágazó természete miatt alapszintű programozási ismeretekkel is be lehet kapcsolódni a munkába.

Néhány konkrét megvalósítandó feladat:

  • elemi geodéziai síkgeometriai feladatok (irányszög, távolság számítás, tájékozás, pontkapcsolások)
  • különböző a geodéziában használt adatformátumok értelmezése/beolvasása
  • sokszögelés, magassági vonal számítás
  • hálózat kiegyenlítés egy. kettő és három dimenzióban
  • síkkordináta-rendszerek közötti transzformációk állandóinak levezetése azonos pontok alapján
  • 2D-s és 3D-s regresszió számítás a legjobban illeszkedő egyenes, kör, sík, gömb, stb. meghatározása
  • RANSAC eljárás alkalmazásai
  • ...

Több fős csapat is jelentkezhet a téma (részleges) kidolgozására. A tervek szerint folyamatosan bővülő programkönyvtárat szabad szoftverként mindenki számára elérhetővé tesszük.

 

Konzulens(ek): 
Javasolt szint: 
BSc téma
MSc téma