Marosi Eszter „Környezetvédelmi diploma díj”-at kapott

Elsődleges fülek

Gratulálunk

 

Marosi Eszter MSc diplomamunkája „Környezetvédelmi diploma díj” elismerő oklevelet kapott a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának pályázatán

 

Diploma összefoglaló

 

Marosi Eszter diplomamunkájának témája egy budapesti kétlakásos lakóépület életciklus szemléletű környezeti és költség elemzése volt épületinformációs (BIM) modell alapján, konzulensei Szalay Zsuzsa és Halász György az Építőanyagok és Magasépítés Tanszékről.

 

Rohamosan fejlődő világunkban egyre többször találkozunk a globális felmelegedés, a környezetszennyezés és az erőforrások kimerülésének a problémájával. A diplomamunka során azt vizsgálta meg, hogy az építőipar, ezen belül is az építőanyag használat milyen befolyással van ezekre a mindenki által érzékelhető problémákra, ugyanis az épületek üzemeltetése a globális CO2 emisszió kb. 28%-áért, az épületek megépítése kb. 11%-áért felel. Egy jól megépített BIM model segíti a környezeti hatások vizsgálatát is, hiszen az épület energiafogyasztása és a beépített anyagok mennyisége számszerűsíthető, majd az egyes építőnyagok gyártása által okozott környezeti hatás nemzetközi adatbázisok alapján számítható. Míg hazánkban ez gyerekcipőben jár, Nyugat-Európában már több ezer építőipari termék rendelkezik életciklus elemzésen alapuló környezeti terméknyilatkozattal (EPD).

 

A diploma elemzése azt mutatta, az épület megépítésének üvegházhatású gáz kibocsátása közel megegyezett az 50 év alatt várható energiahasználat (fűtés, melegvíz, világítás és berendezések) kibocsátásaival. A beépített beton mennyiségének csökkentésével az anyaghoz kötődő kibocsátásokat 20%-kal lehetettt csökkenteni. Természetes, alacsony energiaigényű anyagok alkalmazásával a kibocsátások további mérséklése is lehetséges lenne.

 

A diplomamunka alapján egy esettanulmány is készült  (https://masfelfok.hu/2022/03/15/kadar-kocka-is-lehet-fenntarthato-uj-epi...).

 

Életrajz:

Marosi Eszter 1994-ben született Budapesten.

Az általános iskolai tanulmányait a szigetszentmiklósi Kardos István Általános Iskolában végezte. 2007-ben felvételt nyert a ráckevei Ady Endre Gimnázium 6 osztályos évfolyamára, ahol 2013-ban sikeres érettségi vizsgát tett.

A gimnáziumi évek alatt aktív résztvevője volt az iskolai és osztály programoknak, részt vett a szervezési feladatokban, így először nem a mérnöki pálya vonzotta. Azonban nagyon rövid idő leforgása alatt ez megváltozott, és visszatért a családi gyökerekhez, az építőiparhoz, és a mérnöki pályát vette célba.

Az érettségi vizsgát követően, 2013-ban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építőmérnöki karának hallgatója lett. Már az első évtől kezdve tudta, hogy épületekkel, épületszerkezetekkel szeretne foglalkozni, így a szerkezetépítő szakirány- magasépítő specializációt választotta a tanulmányai során. Az alapképzése 2018-ban ért véget, amikor sikeres diplomavédéssel építőmérnök szakképzettséget szerezett. Már a diploma megszerzése előtt munkába állt a Better Build Kft.-nél, ahol műszaki ellenőri, szakértői, projekt koordinálási, lebonyolítói és projekt szervezési feladatok zajlottak.

Az alapdiploma megszerzése után 6 hónappal úgy döntött, hogy jelentkezik a BME szerkezet-építőmérnöki mesterszakára. 2019-ben el is kezdte a tanulmányaimat mesterszakon. Először a tartószerkezeti specializáción indult el, de a munkahelyi tapasztalatok és a saját elképzelései, jövőbeli tervei alapján végül a magasépítő és rekonstrukció specializáción kötött ki. A tanulmányai során, valamint az egyetem mellett végzett folyamatos munkahelyi tapasztalatok alapján egyértelművé vált számára, hogy jó szakirányt választott. Végül 2021 júniusában, sikeres vizsgát követően, okleves építőmérnök képzettséget szerezett.