36. OTDK Műszaki Tudományi Szekció

Elsődleges fülek

OTDK sikerek 2023

 

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Műszaki Tudományi Szekcióját (link: https://otdk-muszaki.uni-nke.hu/) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara (link: https://vtk.uni-nke.hu/) szervezte. A konferenciára karunkról 37 dolgozattal neveztek diákjaink, ezek közül 4 dolgozat első, 7 dolgozat második és 3 dolgozat harmadik helyezést ért el. Ezen felül további 11 dolgozat különdíjban részesült. A részletes eredmények elérhetők a konferencia honlapján (link: https://otdk-muszaki.uni-nke.hu/hasznos-informaciok/eredmenyek/otdk/hely...).

A BME Építőmérnöki Kara országos összehasonlításban idén is a legjobban teljesítő mérnöki karok között szerepelt.

Gratulálunk minden előadónak, konzulenseiknek és köszönjük a szervezők munkáját.

TDK tevékenység iránt érdeklődő hallgatóinknak ajánljuk figyelmébe az aktuális TDK témakiírásainkat (link: https://epito.bme.hu/tdk-kiirasok).

 

 

  1. helyezettek

Gazda Fanni: Szivárgáshidraulikai vizsgálatok kavicsos homokban. Témavezető(k): Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi. Víztudomány 3 tagozat

Nyiri Emese: A Felső-Duna régmúlt szabályozásainak hatásvizsgálata 1D morfodinamikai modellel. Témavezető(k): Dr. Török Gergely Tihamér. Víztudomány 2 tagozat

Rosa Richárd: Tensegrity kupolák parametrikus vizsgálata. Témavezető(k): Dr. Hincz Krisztián. Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek 3 tagozat

Schrott Márton: A Duna mederanyag összetételének predikciója gépi tanulási módszerrel, Témavezető(k): Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol. Víztudomány 4 tagozat

 

  1. helyezettek

Bärnkopf Erzsébet: Trapézlemez gerincű tartó kifordulás vizsgálata. Témavezető(k): Dr. Kövesdi Balázs, Dr. Jáger Bence. Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek 2 tagozat

Böröczki Luca: Gránit, márga és durva mészkő ultrahang terjedési sebességének és szilárdsági tulajdonságainak összefüggése. Témavezető(k): Németh Andor, Dr. Török Ákos, Lógó Benedek András, Dr. Vásárhelyi Balázs. Anyagtudomány, anyagvizsgálat 1 tagozat

Horváth András : Hibrid zártszelvények vizsgálata hegesztésszimulációval és laboratóriumi mérésekkel, Témavezető(k): Dr. Kollár Dénes, Dr. Kövesdi Balázs. Anyagtudomány, anyagvizsgálat 7 tagozat

Horváth András : Innovatív, betonnal kitöltött acélcsövek (CFST) numerikus vizsgálata. Témavezető(k): Dr. Kollár Dénes, Dr. Kövesdi Balázs. Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek 3 tagozat

Petresevics Fanni: Történeti épületek födémszerkezeteinek higrotermikus elemzése. Témavezető(k): Dr. Nagy Balázs, Dr. Déry Attila. Építészet és építészettörténet 1 tagozat

Sajti János: A látens hőáram átviteli együtthatójának szezonalitás vizsgálata örvény-kovariancia mérések alapján. Témavezető(k): Dr. Torma Péter, Lükő Gabriella. Víztudomány 1 tagozat

Szabó Kornél: Hullámfelfutás számítása numerikus modellezéssel. Témavezető(k): Dr. Homoródi Krisztián, Dr. Fleit Gábor. Víztudomány 4 tagozat

 

  1. helyezettek

Gazda Fanni: Csapadék-lefolyás modellezés a Rinya-patak vízgyűjtőjén. Témavezető(k): Farkas Dávid, Dr. Farkas-Karay Gyöngyi, Nagy Eszter Dóra, Négyesi Klaudia. Víztudomány 1 tagozat

Olosz Adél: Osztószigeti ferdekábeles gyalogoshíd feszítési sorrendjének vizsgálata. Témavezető(k): Dr. Kövesdi Balázs. Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek 2 tagozat

Pongrácz Dániel: Magyarországi gradiensmező meghatározása a GOCE műhold adatai és Eötvös-inga mérések alapján. Témavezető(k): Dr. Völgyesi Lajos, Dr. Tóth Gyula. Geotechnika, geodézia és műszaki földtudomány tagozat

 

Különdíjasok

Bükkszegi Arlen Zsolt: Nagyvárosi szakaszos levegőztetésű eleveniszapos szennyvíztisztító telep anoxikus bioreaktorának hatékonyság-vizsgálata. Témavezető(k): Dr. Patziger Miklós, Kassai Zsófia. Környezetmérnöki tudomány 1 tagozat

Jaksa Rita: Leesésvédelmi rendszerek épületfizikai elemzése. Témavezető(k): Dr. Nagy Balázs. Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek 1 tagozat

Jandó Benedek: Halak fajkompozíciója és hidromorfológiai változók közötti összefüggések a Duna magyarországi szakaszán. Témavezető(k): Füstös Vivien, Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol. Víztudomány 4 tagozat

Nagy Csaba: Speciális tulajdonságú látszóbeton tervezése. Témavezető(k): Dr. Nemes Rita, Dr. Fenyvesi Olivér. Anyagtudomány, anyagvizsgálat 1 tagozat

Négyesi Klaudia : A csapadékintenzitás összegyülekezési időre gyakorolt hatásának vizsgálata csapadék-lefolyás modellezés segítségével. Témavezető(k): Nagy Eszter Dóra. Víztudomány 1 tagozat

Papp Laura Dorottya: A Hídvégi-tó áramlási viszonyainak numerikus modellvizsgálata. Témavezető(k): Lükő Gabrilla, Dr. Torma Péter. Víztudomány 4 tagozat

Petresevics Fanni: Átszellőztetett homlokzatburkolati rendszerek BIM alapú energetikai tervezése. Témavezető(k): Dr. Nagy Balázs, Fürtön Balázs. Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek 2 tagozat

Schrott Márton, Tikász Gergely: Folyók mederanyagának vizsgálata kép alapú eljárásokkal. Témavezető(k): Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol. Víztudomány 2 tagozat

Szöllősi Anna: Folyami mikroműanyag-szennyezés mérési módszertan fejlesztése. Témavezető(k): Dr. Baranya Sándor, Ermilov Alexander Anatol, Pomázi Flóra, Dr. Toldy Andrea, Dr. Gere Dániel. Környezetmérnöki tudomány 2 tagozat

Tóth Bálint: Összehasonlító tanulmány a parametrikus számításokkal elért optimális topológiákra. Témavezető(k): Dr. Lógó János, Dr. Bruggi Matteo. Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek 3 tagozat

Vitányi Borbála: Széchenyi lánchíd viselkedésének elemzése a rekonstrukció során. Témavezető(k): Dr. Dunai László, Dr. Kövesdi Balázs. Építés, épületszerkezetek és mérnöki szerkezetek 1 tagozat