Dr. Vinkó Ákos

Beosztás:

Szervezeti egység:

Telefonszám:

+36 1 463 1458

E-mail:

vinko.akos@emk.bme.hu

Szoba:

K. ép / mf. 98/17.

Kutatási terület:

Vasúti pályaállapot-felmérés és minősítés

Üzemben közlekedő járművekre szerelt IT okoseszközök alkalmazhatóságának vizsgálata a közúti vasúti pályaállapot-minősítésben. A kutatás kiemelt célja az okostelefonok inerciális szenzoradatainak ellenörzése, mérési pontosság meghatározása.

Kapcsolódó fontosabb publikációk

Bocz P., Vinkó Á. Posgay Z.. "A practical approach to tramway track condition monitoring: vertical track defects detection and identification using time-frequency processing technique" Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering, vol.13, no.s1, 2018, pp.135-146.

Vinkó Á., Bocz, P. “Experimental Investigation on Condition Monitoring Opportunities of Tramway Tracks”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 62(1), pp. 180–190, 2018.

Vinkó Á.. “Monitoring and condition assessment of tramway track using in-service vehicle”, Pollack Periodica, 11(3), pp. 73–82, 2016.

Vinkó, Á., Simonek, T., Ágh, C., Csikós, A., Figura, B. “Feasibility of Onboard Smartphones for Railway Track Geometry Estimation: Sensing Capabilities and Characterization”, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 2022. 

BInfra - Közúti vasúti döntéstámogató pályafelügyeleti rendser

Közúti vasúti térinfirmatikai és pályafelügyeleti rendszer kidolgozása

 

Életrajz:

Tudományos fokozat

  • Ph.D. Építőmérnöki Tudományok (BME, 2018) - ODT adatlap

Végzettség:

  • Infrastruktúra Építőmérnök BSc (Budapesti Műszaki Egyetem, 2011)
  • Infrastruktúra Építőmérnök MSc (Budapesti Műszaki Egyetem, 2013)

Fontosabb projektek

  • Nyomszűkülés kialakulási okainak kutatása és vizsgálata végeselemes modellezéssel, folyóvágányban és kitérőben, valamint üzemi és laboratóriumi körülmények között. Kutatás-Fejlesztés projekt, MÁV Zrt. (2015 - 2017)
  • Kitérőkön történő sebességemelés lehetőségének vizsgálata: Budapest villamos vágányhálózatán található gyakori kitérőcsoportok és vágánykapcsolások mozgásgeometriai vizsgálata okostelefonok szenzoradatainak alkalmazásával. BKV Zrt. (2019)

Közéleti tevékenység

Tagságok
  • Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) (2011-)
  • Magyar Út- és Vasútügyi Társaság (MAÚT) (2013-2015)
Díjak
  • TDK Munkáért, BME (2021)
  • Kari hallgatói értékelés - OHV 3. hely (2021)
  • Pro Progressio Doktori Innovációs Díj (2018)
Érvényesség: 2022.01.01.

Publikációk:

MTMTPublonsORCIDGoogleScholarResearchGateMicrosoft Academic Search