Geodézia II.

Neptun kód: 
BMEEOAFAT42
Kredit: 
4
Oktatott félév: 
2
Típus (féléves, vizsgás): 
vizsgás
Tárgyfelelős: 
Heti óraszám (előadás/gyakorlat/labor): 
2/2/0
ZH-k időpontjai: 
4. - 10. hét