Rédey szeminárium

Rédey István Örömmel indítjuk útjára a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszékén 2003. őszétől a Rédey Istvánról elnevezett Geodéziai Szeminárium előadásait. Terveink szerint a kezdetekben havonta megtartandó szakmai előadásokon a geodézia tudományának széles területén dolgozó egyetemi munkatársak, nem egyetemi szakemberek, sőt a geodéziával rokon, más tudományterületeken dolgozó kollégák ismertetik majd kutatási eredményeiket, osztják meg a jelenlévőkkel szakmai tapasztalataikat.

A most útjára indítandó szemináriumi előadássorozat méltán viselheti Rédey István nevét. Rédey Istvánt, aki 1957-1968 között tanszékünk professzora volt, a rendkívül sokoldalú tudományos érdeklődés jellemezte. Tudományos munkássága a fotogrammetriától a vetülettanon és a topográfiai felmérésen keresztül a felsőgeodézia, a földrajzi helymeghatározás a fizikai geodézia számos területén át egészen a geodézia történetéig kiterjedt. Különösen a szívén viselte a fiatal oktatók-kutatók szakmai fejlődését, szakirodalmi tevékenységének és tudományos fokozatszerzésének ügyét. Ehhez minden lehető segítséget megadott. Reméljük, hogy a nevét viselő Geodéziai Szeminárium előadásai is ebben a szellemben, hozzá hasonlóan széles területet felölelve fogják szolgálni a kutatás, a szakmai információcsere, a továbbképzés és általánosságban véve a geodéziatudomány ügyét.

A Rédey István Geodéziai Szeminárium tanszéki felelőse és szervezője:

Dr. Tóth Gyula
egyetemi docens

Rédey István Geodéziai Szeminárium programja

Előadások helyszíne: Budapesti Műszaki Egyetem Általános- és Felsőgeodéziai Tanszék Rédey István tanterme
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K épület mfsz. 26.

Előadások időpontja: Az előadások a 2024. tavaszi szemináriumon 1215 órakor kezdődnek, és körülbelül 45 percig tartanak, amit 15 perc diszkusszió követ. 

 

2024. tavasz

Dátum
Előadó neve Előadás címe
március 26. kedd Szondy György Az Ekvivalencia-elv méréstől a földtudományokig - Egy organikusan szerveződött, interdiszciplináris, nonprofit kutatási projekt bemutatása

április 11. csütörtök*
900-1100

Prof. P.J.G. Teunissen Geodetic Quality Control, Positioning for the Future
(Geodéziai minőségbiztosítás, a jövő helymeghatározása)

április 11. csütörtök*
1415-1600

Prof. P.J.G. Teunissen Mixed-Integer Estimation of GNSS Models
(Kevert-egész becslések a GNSS helymeghatározásban)

április 12. péntek*
1015-1200

Prof. P.J.G. Teunissen Rank-Defect Mixed-Integer Models and Frequency-Varying Estimability
(Rang defektusos kevert-egész becslések, becslések eltérő frekvenciák esetén)

A * jelzésű előadások az MFTTT Geodéziai Szakosztályával közösen szervezett előadások

 

2023. ősz

Dátum Előadó neve Előadás címe

október 2. hétfő
1015-1200

Galambos István A GNSSnet.hu  hálózat és szolgáltatás fejlesztése
  Magyar Bálint Az InSAR K+F alkalmazási területei
október 16. hétfő Kenyeres Ambrus et al. Merre tovább EOMA infrastruktúra?  IMMA!
október 24. kedd  1615 Artur Plichta Problems and challenges of present geodesy in Poland
november 27. hétfő Hrutka Bence Pontfelhő szegmentálás mesterséges intelligencia segítségével
december 11. hétfő Paláncz Béla

Ami a ChatGPT mögött van

az előadás kivonata

 

2023. tavasz

Dátum Előadó neve Előadás címe
május 2. kedd Construsoft Bemutató a Trimble AR/VR termékeiről (SiteVision és XR10)
május 16. kedd Paláncz Béla

Nemlineáris egyenletek megoldási módszerei sztochasztikus paraméterek esetén

az előadás kivonata

május 30. kedd Gilányi Gibárt, Molnár Gábor

Az álruhás Laplace egyenlet, avagy mit tesz hozzá a derékszögű koordinátákkal történő felírás a gömbi koordinátás megoldás megértéséhez?

az előadás kivonata

június 6. kedd Tóth Sándor Felszínmozgás modellezés hosszú időtávú GNSS mérésekből
június 13. kedd Földváry Lóránt A lapos föld fizikája geodéta szemmel

 

2022. ősz

Dátum Előadó neve Előadás címe
november 7. hétfő Hrutka Bence Péter, Siki Zoltán, Takács Bence Voxel alapú épület szegmentáció nagyméretű pontfelhőkön
november 21. hétfő Paláncz Béla Gépi tanulás kontra Mérnöki modellezés - a dilemma feloldása
december 5.  hétfő Lupsic Balázs Gauss-folyamat használata PPP-RTK rendszereknél

 

2022. tavasz

Dátum Előadó neve Előadás címe
március 8. kedd Szilágyi Brigitta A hatékony matematikatudás megszerzésének és alkalmazásának lehetőségei
április 12. kedd Chris Rizos What More Can Geodesy do for the Geosciences?
április 26. kedd Vanek Bálint A Lánchíd digitális ikermodelljének elkészítése földi, légi és vizi távérzékelési módszerek felhasználásával
május 10. kedd  Magyar Bálint A GeoSES CBC Projekt regionális léptékű InSAR monitorozási eredményei
május 17. kedd* Lupsic Balázs Gauss-folyamat használata RTK alapú INS rendszereknél

* az előadás betegség miatt elmarad!

 

2021. ősz

Dátum Előadó neve Előadás címe
október 25. hétfő Gherdán Tamás - Takács Bence - Égető Csaba - Weiszburg Tamás Geodéziai felmérések környezetrekonstrukciós célú kutatásokban
november 8. hétfő Lupsic Balázs PPP-RTK korrekciók időbeli extrapolációjának analízise
november 22. hétfő Hrutka Bence - Siki Zoltán - Takács Bence Voxel alapú pontfelhő szegmentálás és objektum detektálás
december 6.  hétfő Földváry Lóránt Űr-kvantum gravimetria

 

2021. tavasz

Dátum
Előadó neve Előadás címe
május 7. péntek Siki Zoltán, Takács Bence Geodéziai feladatok automatizálása képfeldolgozással
május 14. péntek Magyar Bálint A 2020-as Petrinyai földrengéssorozat 2.5D-s koszeizmikus deformációmezőjének bemutatása, valamint a GeoSES projekt InSAR státuszriportja
május 20. csütörtök* Farkas Márton, Rózsa Szabolcs, Vanek Bálint Pozíció és orientáció meghatározása szoros csatolású szenzorfúzióval több multi konstellációs GNSS vevő, inerciális, mágneses, barometrikus szenzorok alkalmazásával

A * jelzésű előadásra 13-14 óra között kerül sor

 

2020. ősz

Dátum
Előadó neve Előadás címe
november 24. kedd Rózsa Szabolcs, Égető Csaba, Turák Bence, Siki Zoltán GNSS alapú monitoring rendszer fejlesztés
december 8. kedd Lupsic Balázs Robusztus ionoszféra modellek Gauss-folyamat segítségével

 

2020. tavasz

Dátum Előadó neve Előadás  címe
március 26. csütörtök Takács Bence, Siki Zoltán, Kecskeméti Máté Úszómű próbaterhelésének geodéziai mérései
április 9. csütörtök* Lázár József Csillagászati képrögzítés

időpont változás!

április 23.

április 30. csütörtök

Rózsa Szabolcs, Égető Csaba, Siki Zoltán, Tuchband Tamás, Ambrus Bence, Juni Ildikó, Turák Bence, Takács Bence Geodinamikai vizsgálatok nukleáris létesítmény környezetében
május 7. csütörtök* Lupsic Balázs Ionoszféra modellezése RIMS állomások adataiból
május 14. csütörtök** Péter Tamás Cyclone oktatás/bemutató
május 21.  csütörtök Peshawa Salih Planning GNSS network to Iraqi Kurdistan

A * jelzésű előadások az MFTTT Geodéziai Szakosztályával közösen szervezett előadások

A ** jelzésű előadásra 12-14 óra között kerül sor

 

2019. ősz

Dátum Előadó neve Előadás címe
október 4. péntek* Ádám József, Tóth Gyula, Völgyesi Lajos A nehézségi erőtér szerkezete helyi jellemzőinek vizsgálata (Eötvös és Marussi-tenzor kapcsolata)
október 18. péntek+ Laky Piroska Digitális eszközök és gamifikáció az oktatásban (az alkalmazások összegyűjtött linkjeit a következő oldalon lehet elérni: www.symbaloo.com/mix/digitalisokteszkozok)
november 8. péntek Ládai András Geodézia Norvégiában
november 22. péntek Égető Csaba Ipari geodéziai munkák a Geodézia tanszéken
december 6. péntek* Lupsic Balázs Az ionoszféra kovarianciáinak a torzító hatása a protection levelre és stratégiák ennek csökkentésére

A * jelzésű előadások az MFTTT Geodéziai Szakosztályával közösen szervezett előadások

A + jelzésű előadás helyszíne a Kmf 26. számítógépes labor (OSGeoLab), valamint az MFTTT Oktatási és Ifjúsági Szakosztályával közösen szervezett előadás

 

2019. tavasz

Dátum Előadó neve Előadás címe
március 12. kedd Toronyi Bence, Bakó Gábor, Balla Csilla, Botond Gábor, Gross Miklós, Mészáros Levente, Váczy Attila, Horváth Gábor István, Oláh Róbert, Rácz Kálmán, Reményi György, Tóth Sándor, Ádám József Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felújításának gyorsításával, költségcsökkentésével kapcsolatosan létrehozott szakmai döntés előkészítő munkacsoport tevékenységének ismertetése
április 2. kedd* Farkas Márton Mozgó jármű helyzetének és tájolásának meghatározása alacsony árú GNSS és inerciális érzékelők szoros csatolású integrációjával
április 16. kedd* Lupsic Balázs EGNOS ionoszféra modell vizsgálata (angol nyelven)

A * jelzésű előadások az MFTTT Geodéziai Szakosztályával közösen szervezett előadások

 

2018. ősz

Dátum Előadó neve Előadás címe
szeptember 21.
péntek*
Erik W. Grafarend Geodesy - the Challenge of the third Millennium
október 19.
péntek*
Turák Bence, Égető Csaba Automatikus irányzás digitális képek feldolgozásával
november 23.
péntek
Lupsic Balázs Ládai AndrásNavigációs szimulátor INS fejlesztéshez, teszteléshez
december 7.
péntek*
Takács Bence EGNOS Monitor állomás hálózat kiépítése

A * jelzésű előadások az MFTTT Geodéziai Szakosztályával közösen szervezett előadások

 

2018. tavasz

Dátum Előadó neve Előadás címe
március 13. kedd* Válóczy István A Newtoni gravitáció új paradigmáinak megalapozása rendszerszemléletű eljárástechnika alkalmazásával
április 24.  kedd* Rózsa SzabolcsAmbrus BenceJuni Ildikó – P. Bastiaan Ober A GNSS helymeghatározásban felhasznált troposzféramodellek megbízhatóságának vizsgálata az életbiztonságra kritikus alkalmazások szempontjából

május 15.  kedd*

(időpont változás!)

Ambrus Bence Deformáció vizsgálat gáztározó felett PS-InSAR alkalmazásával
május 30. szerda Ács Ágnes Mária - Rózsa Szabolcs - Égető Csaba Léckalibráció módszerének kutatása

A * jelzésű előadások az MFTTT Geodéziai Szakosztályával közösen szervezett előadások

 

2017. ősz

Dátum Előadó neve Előadás címe
október 12. csütörtök** Farkas Márton Multi GNSS-es orientációbecslés alkalmazása pilóta nélküli repülőgép landolási szakaszában

november 2. csütörtök**

(időpont változás!)

Ádám József Az egységes mértékegységrendszer kialakítása és hazai bevezetése
november 23. csütörtök** Tóth Gyula Az Eötvös-kísérlet: Egy modellhiba és tanulságai

A ** jelzésű előadások az MFTTT Geodéziai Szakosztályával közösen szervezett előadások

 

 

2017. tavasz

Dátum Előadó neve Előadás címe
március 3. péntek Takács Bence Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán
március 17. péntek*** Homolya András 140 év: Mechanikai Állomás, Süss, MOM, MOM Park ...
március 31. péntek** Juni Ildikó Az integrált vízgőztartalom és a nedves troposzferikus késleltetés közötti globális átszámítás fejlesztésének eredményei

április 7.** péntek

(program változás: ápr. 14 munkaszüneti nap miatt)

Orosz Gábor A csillagászok földmérői és egy japán doktori története
április 28.** péntek Ambrus Bence Az ESA INTRO projekt - Troposzféra modellek integritásának vizsgálata
május 12.** péntek Vanek Bálint Digitális domborzatmodell és ortografikus felvételek készítése pilóta nélküli légijárművekkel földi kapcsoló pontok nélkül

A ** jelzésű előadások az MFTTT Geodéziai Szakosztályával közösen szervezett előadások

A *** jelzésű előadás az MFTTT Szakmatörténeti Szakosztályával közösen szervezett előadás

 


2016. tavasz

Dátum

Előadó neve

Előadás címe

március 4. péntek** Ádám József 100 éve létesítették Magyarország első gravimetriai főalappontját a Műegyetemen (előadás)
március 18. péntek*** Homolya András Árvizek, magassági alappontok, árvízszintjelző táblák Budapesten
április 1. péntek** Lázár József Az exobolygókutatás csillagászati módszere
április 22.** péntek Kiss Annamária A nehézségi erőtér néhány éves változásai a GRACE nehézségi erőtér modellek idősorában
április 29. péntek Horváth Tamás Mire jó az RTKLIB? Az Alberding GmbH GNSS monitorozó megoldásai (előadás)
május 6. péntek Deák Ottó 40 évem a BME-n

A ** jelzésű előadások az MFTTT Geodéziai Szakosztályával közösen szervezett előadások

A *** jelzésű előadás az MFTTT Szakmatörténeti Szakosztályával közösen szervezett előadás